Hoppa till huvudinnehåll

Om förskolan

Med tillgång till en stor härlig utegård och fantastisk närmiljö ger vi ert barn stora möjligheter till att vistas i och upptäcka naturen. Sedan 2017 finns en ny del, Paviljongen, med två avdelningar.

Förskolan Konstruktörsgatan 29

 

Avdelningar Konstruktörsgatan 29

  • Stjärnan 1-3 år, 013-20 88 73
  • Regnbågen 1-3 år, 013-20 88 13
  • Draken 3-5 år, 013-29 42 40 
  • Duvan 3-5 år, 013-20 74 76

Förskoleområde Berga Vimanshäll

I Berga Vimanshäll finns fem förskolor:

  • Häggvägen
  • Konstruktörsgatan
  • Ridhusgatan
  • Vårdkasvägen
  • Älgvägen

Våra rektorerna och förste förskollärare arbetar för en likvärdighet mellan dessa förskolor.

Öppettider för förskolan är 06:00-18:00, med möjlighet till jour till 18:30.

Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik och lägga grunden för att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.

Vårat prioriterade område

I vårt förskoleområde har vi språk som prioriterat område.

På alla förskolor delar vi in barnen i mindre grupper under större delen av dagen.

Språk

Språket förstärker vi bland annat genom bildstöd och materialet Bornholmsmodellen som främjar barnens språkliga medvetenhet.

Mål och arbetssätt

Utbildningen i förskolan är målstyrd. Läroplan (Lpfö-18) och skollagen ligger till grund för hur förskolorna upprättar de egna målen och hur personalen arbetar för att uppfylla dem.

Barnkonventionen

Barnkonversionen innefattar alla barn och ungdomars rättigheter upp till 18 års ålder. Under 2020 blev denna konvention lag. Barnkonventionen är också en viktig del av barnens utbildning i förskolan.

Plan mot kränkande behandling

Alla förskolor arbetar tillsammans med specialpedagog efter planen mot kränkande behandling och dokumentation av aktiva åtgärder mot diskriminering

Normer och värden

I början av varje läsår fokuserar förskolorna extra kring ”Normer och Värden”. Med mål och arbetssätt jobbar vi för att varje barn ska känna sig trygg i gruppen, med sina kamrater och på förskolan.

Leken

Leken är en viktig del av utbildningen på förskolan, då den främjar barnens utveckling, nyfikenhet och lust att lära. Vi ser det ytterst viktigt att personalen alltid är aktivt närvarande under barnens hela tid på förskolan, under såväl lek som i undervisningssituationer.

Vi arbetar i projekt och teman för att få en helhet i undervisningen.

Språk, LHU, naturvetenskap och estetiska uttryckssätt stimulerar till ett lustfyllt lärande.

Välkommen

Vårdnadshavare som söker plats och är nyfikna på våra förskolor är välkomna att höra av sig till aktuell förskola eller biträdande rektor och komma överens om en tid.

Skylt utanför den äldre delen.

Skylt utanför den äldre delen

Postadress: Förskolan Konstruktörsgatan 29
581 81 LINKÖPING

Webbadress: https://www.linkoping.se/fskkonstruktorsgatan29 https://www.linkoping.se/fskkonstruktorsgatan29

Rektor: Maria Trangius Griph
Telefon: 013-20 59 05

Rektor biträdande: Maria Sjöblom
Telefon: 013-20 70 82

Senast uppdaterad den 20 mars 2023