Hoppa till huvudinnehåll

Forum för samverkan

Det är viktigt att det finns ett gott samarbete mellan förskola och hem. Nedan följer hur vi arbetar med dessa frågor.

Introduktion

Grunden för ett gott samarbete läggs vid introduktionen. I Innerstadens förskolor tillämpar vi föräldraaktiv introduktion. Introduktionsperioden är satt till två veckor, naturligtvis med justeringar för det individuella barnets behov. Båda veckorna är ni och ert barn välkomna att delta i utbildningen heltid mellan kl. 09.00 och kl. 14.00, även detta sker med justeringar för det individuella barnets behov. De fem första dagarna finns du med ditt barn i alla situationer, de resterande dagarna av introduktionen finns ni på plats och påbörjar lämning utifrån barnets behov.

Utvecklingssamtal

Under vårterminen erbjuder vi enskilda utvecklingssamtal. På samtalet informerar vi om barnets utveckling och lärande utifrån vår läroplan, Lpfö18, samt om hur förskolan arbetar för att stimulera barnet i sin fortsatta utveckling.

Föräldrasamverkan

Inom Innerstadens förskolor finns ett föräldraforum där rektor, biträdande rektorer, föräldrarepresentanter från alla förskolor samt våra förste förskollärare deltar. Föräldraforumet har tre träffar per läsår, kallelse skickas ut till föräldrarepresentanterna. Rutiner finns för hur dessa samlar in synpunkter från övriga föräldragruppen inför föräldraforumet. 

Förskolan bjuder in vårdnadshavare till olika aktiviteter under året. Under höstterminen blir alla vårdnadshavare inbjudna till ett föräldramöte och under vårterminen brukar en trivselaktivitet hållas. Vårdnadshavare inbjuds till delaktighet i vårt systematiska kvalitetsarbete genom Infomentor samt den dagliga kontakten med personalen på förskolan. Det finns alltid möjlighet att ställa frågor och lämna synpunkter till såväl personal som rektorer. Genom att delta i kommunens årliga attitydsundersökning hjälper ni oss att identifiera våra utvecklingsområden samt låter oss veta vad vi gör bra så att vi kan fortsätta med det.   

Senast uppdaterad den 3 maj 2023