Hoppa till huvudinnehåll

Om förskolan

Förskolan Kvinnebystigen 1 är en förskola med fyra avdelningar belägen centralt i Kvinneby med närhet till skog och natur.

Kvinnebystigen 1

 

Avdelningar

Stjärnan 1 - 3 år
Solen 2 - 4 år
Månen 4 - 5 år
Regnbågen 4 - 5 år

Inskolning

Inskolningen varar i ca 10 dagar. Första dagen är familjen här en kort stund sedan utökas tiden under inskolningen. Första veckan är vårdnadshavaren med hela tiden för att under andra veckan börja gå ifrån. En pedagog håller i inskolningen och är kontaktperson, samma person har sedan ett uppföljningssamtal efter en tid.

Verksamhet

Inriktning

Kvinnebystigen 1 har Grön Flagg och är även ansluten till Friluftsfrämjandet med profileringen Skogsmulle i förskolan.

Arbetssätt

Vi har två elcyklar med plats för 6 barn vardera som gör att barn och pedagoger kan röra sig i närsamhället med lätthet. Hos oss är nyfikenhet glädje och omsorg i fokus. På förskolan finns förskolebibliotek och alla pedagoger har genomgått skolverkets utbildning i läslyftet. Förskolan har tillagningskök och vår kock är en naturlig del av verksamhetens pedagogik och innehåll.

Postadress: Förskolan Kvinnebystigen 1
581 81 LINKÖPING

Webbadress: https://www.linkoping.se/fskkvinnebystigen1 https://www.linkoping.se/fskkvinnebystigen1

Rektor: Anja Mistrén
Telefon:013-26 36 56

Rektor biträdande: Jennie Rogestam
Telefon:013-20 88 55

Senast uppdaterad den 29 oktober 2021