Om förskolan

Förskolan Kvinnebyvägen 91 består av fyra avdelningar och en förskolebuss.

En vit byggnad en solig vinterdag, med en lekstuga, gungor och bänkar

 

Avdelningar

Tussilago 1-3 år

Blåsippan 1-3 år

Solrosen 1-3 år

Smörblomman 4-5 år. Bussen är knuten till avdelningen.

 

Inskolning

Inskolningen vara i ca 10 dagar. Första tiden är vårdnadhavaren med för att sedan lämna barnet korta stunder. Inskolningen utgår alltid ifrån varje barns ensklida behov och förutsättningar. Varje familj får en egen kontaktperson under inskolningen som sedan även håller i uppföljningssamtalet.

Verksamhet

Inriktning

Kvinnebyvägen 91 har Grön Flagg och är även ansluten till Friluftsfrämjandet med profileringen Skogsmulle i förskolan. Vi har en mobil verksamhet knuten till Kvinnebyvägen 91 i form av en förskolebuss som ersätter en avdelning och bedriver utomhuspedagogik med de äldsta barnen på förskolan.

Arbetssätt

Vi har även två elcyklar med plats för 6 barn vardera som gör att barn och pedagoger kan röra sig i närsamhället med lätthet. Hos oss är nyfikenhet glädje och omsorg i fokus! På förskolan finns förskolebibliotek och alla pedagoger har genomgått skolverkets utbildning i läslyftet. Förskolan har tillagningskök och vår kock är en naturlig del av verksamhetens pedagogik och innehåll.

Förskolan Kvinnebyvägen 91

Skicka e-post till Förskolan Kvinnebyvägen 91

E-post: sodraskolomradet@linkoping.se

Telefon: 013-20 89 44

Besöksadress: Kvinnebyvägen 91 (se karta)

Postadress: Förskolan Kvinnebyvägen 91
581 81 LINKÖPING

Webbadress: http://www.linkoping.se/fskkvinnebyvagen91 http://www.linkoping.se/fskkvinnebyvagen91

Förskolechef: Anja Mistrén
Telefon: 013-26 36 56

Se fler kontaktuppgifter
Se färre kontaktuppgifter
Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 10 april 2018