Hoppa till huvudinnehåll

Handlingsplaner

Kvalitetsrapport, Plan mot kränkande behandling och Undervisningsplan är handlingsplaner som styr utbildningen. Här finns också en länk till Läroplan för förskolan, Skolverket.

Systematiskt kvalitetsarbete

Vår vision

”Vi får varje barn att lyckas!”

"Engagemang - Kompetens - Arbetsglädje"

Rektor och biträdande rektor tillsammans med personal ansvarar för att bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete som skapar förutsättningar för varje barn att utvecklas så långt som möjligt i förhållande till de nationella målen. Personalen utgår från barnens förutsättningar, behov och intressen.

Genom ett systematiskt kvalitetsarbete blir det tydligt för all personal vad som ska prioriteras och utvecklas, när och hur olika insatser ska genomföras och vem som har ansvar för vad.

Processdokument

Ett dokument där förskolans personal dokumenterar, följer upp och analyserar förskolans utbilning och undervisning.

Plan mot kränkande behandling

Rektor, biträdande rektor och specialpedagog har tillsammans med personalen arbetat fram Plan mot kränkande behandling. Alla barn har rätt till skydd mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling i förskolan. Sedan 1 januari 2009 regleras detta skydd av Diskrimineringslagen och Skollagen. Enligt förskolans läroplan ska förskolan verka för en demokratisk miljö, som hävdar allas lika värde.

På vår förskola ska inget barn bli diskriminerat, trakasserat eller utsatt för kränkande behandling. Alla barn ska varje dag bli sedda och positivt bekräftade och få de bästa möjligheter till utveckling och lärande.

Senast uppdaterad den 5 maj 2023