Hoppa till huvudinnehåll

Om förskolan

Välkommen till förskolan Stureforsvägen 1. På den här sidan hittar du information om våra avdelningar, kontaktuppgifter och sidan ger dig en inblick i vårt pedagogiska arbete. I menyn hittar du undersidor med information om introduktion på Stureforsvägen och kan se vad barnen serveras för mat varje vecka. I menyn hittar du även praktisk information om hur du gör när barnet är sjukt och om kollektiv olycksfallsförsäkring.

Stureforsvägens förskola och gård, med hus, sandlåda, klätterställning och fina grönskande träd

 

Välkommen till förskolan Stureforsvägen

"Vi får alla barn att lyckas!"

Avdelningar

Förskolan Stureforsvägen 1 består av två avdelningar och ligger med promenadavstånd till Kinda kanal och Prästgårdskajen. Avdelningarnas namn är:

 • Humlegården med barn mellan 1-3 år
 • Snickargården med barn mellan 4-5 år

Det pedagogiska arbetet i förskolan

Det pedagogiska arbetet grundar sig på Läroplanen för förskolan, Lpfö 18. Vi arbetar utifrån olika teman som utmanar barns nyfikenhet och förståelse för bland annat språk, matematik, naturvetenskap och hållbar utveckling.

Vi delar in barnen i mindre grupper och i olika aktiviteter, för att möjliggöra varje barns enskilda lärande samt varje barns utrymme för lek, språk och kommunikation.

Tema

Gemensamt tema i området Sturefors, Bestorp och Brokind är "Djur och natur" med kopplingar till vårt prioriterade område: matematik.

Avdelningarnas pedagogiska arbete

Snickargården

På Snickargården lägger vi stort fokus på värdegrund och empati. Tillsammans med barnen tar vi fram kompisregler som ska gälla på förskolan. Detta resulterade i en kompis-sol med några få men viktiga regler: Lyssna på varandra, Leka tillsammans, Säga eller göra förlåt, Säga sanningen och Säga snälla saker till varandra. Vi läser böcker eller ser på filmer (från UR Play) om socialt samspel på förskolan, för att sedan resonera med barnen kring ämnet. Vi tar upp teman ur barnkonventionen om barns rättigheter genom att läsa Tio Kompisböcker. Dessa böcker är ett redskap i arbetet med att öka barns kunskap och förståelse för sina rättigheter, som till exempel Lika värde, Barnets bästa och Säga sitt etcetera.

Vi delar barngruppen i mindre grupper under dagen för att varje barn ska få större lek- och talutrymme. Denna indelning syftar till att främja barnens lek och lärande samt stärka barnens grupptillhörighet.

Matematiken är ett prioriterat område och detta år fokuserar vi på att resonera kring volym, mäta och jämföra. Hur tänker barnen kring det här med att mäta, väga och jämföra och hur uttrycker de dessa tankar?

I matematikhörnan har vi olika material såsom våg, volym-mått, sifferpussel, klocka, spel etcetera.

På Snickargården arbetar vi dessutom med:

 • räkneramsan (vanlig räkning 1, 2, 3, 4 etcetera)
 • "ett-till-ett" principen (den siffra jag hamnar på är detsamma som antalet föremål)
 • räkna på olika språk genom QR-koder som är kopplade till en video med räkning på aktuellt språk
 • de geometriska formerna kvadrat, cirkel, triangel och rektangel - hur de ser ut, hur många kanter och hörn de har. Vi letar efter dessa former i våra miljöer runt omkring oss
 • intresset för klockan är stort; hur mycket klockan är, hur visarna står när barnen går hem, vi har gjort egna klockor

Varje dag är vi utomhus och då passar vi på att undersöka naturen, djuren och vädret. Vi lär oss om olika djur, beroende på vilka arter som barnen är intresserade av för tillfället. Vi lämnar förskolegården och besöker skogen eller någon lekplats.

Utifrån barnens intresse och vårt tema Djur och natur har vi tillsammans skapat en lek- och lärmiljö där djur och natur är i fokus.

Humlegården

På Humlegården lägger vi stort fokus på trygghet, samspel och ett lustfyllt och utmanande lärande. I vårt tema utgår vi från boken Knacka på. Vi arbetar även med våra kompisböcker om Kanin och Igelkott i vårt trygghetsarbete som bygger på barnkonventionen, om barns rättigheter.

Barngruppen har delats in i två grupper, blå och grön grupp, för att främja barns lek och lärande samt stärka barnens grupptillhörighet. Dessa två grupper delar vi även i mindre grupper för att erbjuda lek- och talutrymme, få ett lugn och för att lättare kunna följa det enskilda barnet i sin individuella lärprocess.

På Humlegården fokuserar vi detta år på att resonera kring volym, jämföra och mäta - språkutveckling inom matematik. Detta innebär att vi erbjuder barnen bland annat:

 • spel och pussel
 • olika konstruktionsmaterial
 • material för att kunna jämföra efter exempelvis färg, form, storlek etcetera
 • material för att kunna undersöka volym och mäta
 • vi leker fram matematiken i de vardagliga situationerna - i leken, vid
  städning/påklädning/matsituationen
 • inspirerande matematiskt material som vi mestadels har i barnens höjd
 • sagor, sånger och lekar som bidrar till ett lustfyllt lärande

Vi är utomhus varje dag, vilket gör att det faller sig naturligt att arbeta med vårt tema Djur och natur. Tillsammans med barnen uppmärksammar vi årstiderna och vad som händer i naturen. I vår utbildning och undervisning använder vi oss även av vår närmiljö och besöker olika platser i Sturefors såsom närliggande skog och lekplatser. I Mulleskogen är det någon som lämnar olika hemliga spår såsom brev, spår och uppdrag efter sig. Vem kan det vara?

Barnomsorg när du inte arbetar eller studerar

Barnomsorg erbjuds även barn 1-5 år, vars vårdnadshavare är arbetssökande eller är föräldraledig med syskon. Barnomsorg erbjuds i form av förskola 4 timmar per dag, måndag till fredag. Syftet är att ge barnet möjlighet att för sin egen utveckling, delta i en pedagogisk verksamhet.

I område Sturefors, Bestorp och Brokind är tiden förlagd klockan 08:00-12:00 och lunch ingår. 

Om ni har frågor eller är nyfikna på hur vi har det, är ni hjärtligt välkomna. Ring gärna innan så att vi har möjlighet att ta emot er på bästa sätt.

Avdelningen Humlegården 1-3 år

072-236 21 99

Avdelningen Snickargården 3-5 år

072-221 35 19

Rektor

Marie Sturehed 013-20 55 02

Biträdande rektor

Maria Bjerke 013-26 27 55

Biträdande rektor

Lotta Dahlqvist 013-20 55 51

Biträdande rektor

Glenn Löfström 013-20 75 62

Administrativ assistent

Maria Malmén 013-29 47 77

Bemanningsadministratör

Amanda Segerberg 013-20 51 90

Specialpedagog

Marie Petersson 013-26 27 44

Vaktmästare

Micael Sandell 013-29 40 71

Postadress: Förskolan Stureforsvägen 1
581 81 LINKÖPING

Webbadress: https://www.linkoping.se/fskstureforsvagen1 https://www.linkoping.se/fskstureforsvagen1

Rektor: Marie Sturehed
Telefon: 013-20 55 02

Rektor biträdande: Lotta Dahlqvist
Telefon: 013-20 55 51

Senast uppdaterad den 5 maj 2023