Hoppa till huvudinnehåll

Om förskolan

Välkommen till förskolan Stureforsvägen 1. På den här sidan hittar du information om våra avdelningar, kontaktuppgifter och sidan ger dig en inblick i vårt pedagogiska arbete. I menyn hittar du undersidor med information om introduktion på Stureforsvägen och kan se vad barnen serveras för mat varje vecka. I menyn hittar du även praktisk information om hur du gör när barnet är sjukt och om kollektiv olycksfallsförsäkring.

Stureforsvägens förskola och gård, med hus, sandlåda, klätterställning och fina grönskande träd

 

Välkommen till förskolan Stureforsvägen

"Vi får alla barn att lyckas!"

Avdelningar

Förskolan Stureforsvägen 1 består av två avdelningar och ligger med promenadavstånd till Kinda kanal och Prästgårdskajen. Avdelningarnas namn är:

  • Humlegården med barn mellan 1-3 år
  • Snickargården med barn mellan 4-5 år

Det pedagogiska arbetet i förskolan

Det pedagogiska arbetet grundar sig på Läroplanen för förskolan, Lpfö 18. Vi arbetar utifrån olika teman som utmanar barns nyfikenhet och förståelse för bland annat språk, matematik, naturvetenskap och hållbar utveckling.

Vi delar in barnen i mindre grupper och i olika aktiviteter, för att möjliggöra varje barns enskilda lärande samt varje barns utrymme för lek, språk och kommunikation.

Tema

Gemensamt tema i området Sturefors, Bestorp och Brokind är "Djur och natur" med kopplingar till vårt prioriterade område - språkutveckling "att barnets förmåga att kunna berätta och uttrycka tankar ska öka".

Avdelningarnas pedagogiska arbete

Humlegården

På Humlegården lägger vi stort fokus på trygghet, samspel och ett lustfyllt och utmanande lärande.  Vi arbetar med våra kompisböcker om Kanin och Igelkott i vårt trygghetsarbete som bygger på barnkonventionen, om barns rättigheter. I vårt tema utgår vi från Peppy Pals. Barngruppen har delats in i två grupper, hästen Sammy och kaninen Gabby, för att främja barns lek och lärande samt stärka barnens grupptillhörighet. Dessa två grupper delar vi även i mindre grupper för att erbjuda lek- och talutrymme, få ett lugn och för att lättare kunna följa det enskilda barnet i sin individuella lärprocess.


Vårt arbete utifrån vårt prioriterade språkmål innebär att vi erbjuder barnen bland annat sagor, sånger och lekar som bidrar till ett lustfyllt lärande.

Vi är utomhus varje dag, vilket gör att det faller sig naturligt att arbeta med vårt tema Djur och natur. Tillsammans med barnen uppmärksammar vi årstiderna och vad som händer i naturen. I vår utbildning och undervisning använder vi oss även av vår närmiljö och besöker olika platser i Sturefors såsom närliggande skog och lekplatser.

Barnomsorg när du inte arbetar eller studerar

Barnomsorg erbjuds även barn 1-5 år, vars vårdnadshavare är arbetssökande eller är föräldraledig med syskon. Barnomsorg erbjuds i form av förskola 4 timmar per dag, måndag till fredag. Syftet är att ge barnet möjlighet att för sin egen utveckling, delta i en pedagogisk verksamhet.

I område Sturefors, Bestorp och Brokind är tiden förlagd klockan 08:00-12:00 och lunch ingår. 

Om ni har frågor eller är nyfikna på hur vi har det, är ni hjärtligt välkomna. Ring gärna innan så att vi har möjlighet att ta emot er på bästa sätt.

Avdelningen Humlegården 1-3 år

072-236 21 99

Avdelningen Snickargården 3-5 år

072-221 35 19

Rektor

Marie Sturehed 013-20 55 02

Biträdande rektor

Maria Bjerke 013-26 27 55

Biträdande rektor

Lotta Dahlqvist 013-20 55 51

Biträdande rektor

Glenn Löfström 013-20 75 62

Administrativ assistent

Maria Malmén 013-29 47 77

Bemanningsadministratör

Amanda Segerberg 013-20 51 90

Specialpedagog

Marie Petersson 013-26 27 44

Vaktmästare

Micael Sandell 013-29 40 71

Postadress: Förskolan Stureforsvägen 1
581 81 LINKÖPING

Webbadress: https://www.linkoping.se/fskstureforsvagen1 https://www.linkoping.se/fskstureforsvagen1

Rektor: Marie Sturehed
Telefon: 013-20 55 02

Rektor biträdande: Lotta Dahlqvist
Telefon: 013-20 55 51

Senast uppdaterad den 2 januari 2024