Fritidshem

Undervisningen i fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid. Undervisningen syftar till att främja elevernas fantasi och förmåga att lära tillsammans med andra genom lek, rörelse och skapande genom estetiska uttrycksformer samt med utforskande och praktiska arbetssätt.

Öppettider och måltider

Vi öppnar klockan 6:00 och stänger klockan18:00 alla vardagar, detta gäller även lov och klämdagar.
Frukost erbjuds mellan klockan 6:30 - 7:00.
Mellanmålet serveras mellan klockan 14:00 - 14:45.
På lov äter vi lunch klockan 11:00.

Verksamheten

Vi pedagoger träffas varje måndag och utvärderar föregående vecka och planerar verksamhet och aktiviteter för elever nuvarande vecka.
I hallen finns informationstavla som visar dag för dag vad som erbjuds på fritids.

Kontakt 

Telefonnummer till Askeby fritids 013-20 56 36 eller 0705-88 9027.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 26 juni 2019