Föräldraråd

Det är viktigt att skolan och hemmet har ett nära samarbete och därför strävar vi efter att ha ett aktivt och engagerat föräldraråd på Askeby och Bankekinds skola och fritidshem. Att engagera sig i ett föräldraråd är ett bra sätt att få inblick i skolans och fritidshemmets verksamhet.

Våra rutiner

Föräldraråd är ett forum för samråd. Två gånger per termin kallar rektor till föräldraråd. Där behandlas frågor som är viktiga för enheten och som kan ha betydelse för eleverna och vårdnadshavarna. Vårdnadshavarna
informeras om förslag till beslut i sådana frågor som ska
behandlas på föräldrarådet och de ska ges tillfälle att komma med synpunkter
innan beslut fattas.

Samrådets idé

Föräldrarådet är ett forum där man kan komma med idéer om vad som kan skapa goda förutsättningar för skolans och fritidshemmets utveckling. Föräldrarådet ska verka för hela verksamheten, ej enskilda fall. Föräldrarådet är rådgivande, ej beslutande.

Föräldrarådets representanter har som uppgift att fånga upp frågor, synpunkter och idéer samt ta med sig dessa till föräldrarådet för bearbetning. Återkoppling från föräldrarådet sker via protokoll som finns tillgängligt för alla på Fronter och på hemsidan.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 7 juni 2017