Hoppa till huvudinnehåll

Om skolan

Kärnpunkten och fritidshem är en resursskola åk 4-6, för elever inom grundskolan som är i extra behov av särskilt stöd. Skolenheten har 6 elevplatser med hög personaltäthet.

Vi på Kärnpunkten

På Kärnpunkten är vi både lärare och fritidspersonal som tillsammans arbetar med elevernas kunskapsutveckling i nära samarbete med övrig personal på våra resursskolor. Vi arbetar nära eleverna och utgår från de behov som uppstår.

Senast uppdaterad den 27 september 2022