Hoppa till huvudinnehåll

Fritidshem

På Hagbyskolan finns det fyra fritidsavdelningar som är indelade årskursvis. Vi erbjuder fritids för elever i i samtliga årskurser på skolan.

På fritids får elever från förskoleklass till år 6 gå som har ett tillsynsbehov. Med tillsynsbehov menas vårdnadshavares arbets- och/eller studietid samt tillhörande restider.

Vi erbjuder en meningsfull, stimulerande och utvecklande fritidsverksamhet med fokus på att ta till vara elevernas lust att lära. Vår verksamhet planeras och genomförs utifrån att eleven ska träna sig i de fem förmågorna:

  •  Ansvar
  •  Kommunikation
  •  Reflektion
  •  Kreativitet
  •  Samarbete

De barn som behöver morgonomsorg är välkomna till Rosen mellan klockan 06:00-07:45. Frukost serveras till de barn som kommer innan klockan 07:00.

Från klockan halv åtta är vi utomhus och morgonomsorgspersonalen finns ute tills skolhusen öppnar klockan 07:50.

Telefon: 013-20 59 67

Kvällsomsorgen är på Rosen från ca 16.30 varje dag. Då samlas alla elever som är kvar från de olika avdelningarna.

Rosen har öppet till kl. 17.30 varje dag. Vid behov har vi öppet till 18.00. Behöver ni omsorg efter klockan 18:00 måste detta meddelas minst 14 dagar i förväg.

Telefon: 013-20 59 67

På Rosen har elever från förskoleklassen sin fritidsverksamhet. Här bedrivs även morgon- och kvällsomsorg.

Telefon Rosen 013-20 59 67, 072-596 78 35

På Solrosen har elever från årskurs 1 sin fritidsverksamhet. 

Telefon Solrosen: 013-20 88 44, 072-580 08 28

På Blåklinten har eleverna från årskurs 2 sin fritidsverksamhet. 

Telefon: 013-20 59 66, 072-580 09 58

På Skogsstjärnan har eleverna från årskurs 3-6 sin fritidsverksamhet.

Telefon: 013-20 78 69

Postadress: Fritidshem Hagbyskolan
581 81 LINKÖPING

Webbadress: https://www.linkoping.se/fthhagbyskolan https://www.linkoping.se/fthhagbyskolan

Rektor: Magnus Wallén
Telefon: 013-20 57 53

Biträdande rektor: Henrik Larsson
Telefon: 013- 26 31 59

Senast uppdaterad den 14 december 2022

Chatta med oss!
Chatta med oss!. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen att chatta med en samhällsvägledare hos Linköpings kommun. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Lämnar du personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: