Hoppa till huvudinnehåll

Alvin hjälper oss lyfta fram och tillgängliggöra skatterna från våra arkiv!

Stiftsbibliotekets boksamling omfattar ca 235 000 volymer och har byggts upp från 1600-talet och framåt. Samlingarna består av handskrifter, böcker, kartor, personarkiv, mynt, medaljer, porträtt och andra föremål.


Det som vi digitaliserar, främst handskrifter, väljer vi att visa i Alvin. Vi prioriterar det material som är efterfrågat, unikt och lokalt.
Har du frågor eller önskemål om digitalisering?

Kontakta oss gärna! [email protected]

Alvin är en nationell plattform för långsiktigt bevarande och tillgängliggörande av digitaliserat material. Den drivs och utvecklas av Uppsala universitetsbibliotek i samarbete med Göteborgs universitetsbibliotek och Lunds universitetsbibliotek. Linköpings stadsbibliotek har varit med i samarbetet från början. Även för oss är samverkan och långsiktighet nyckelbegrepp.
Allt digitaliserat material i Alvin är fritt att använda och ladda ner, om inget annat anges.

Välkommen att kika in i databasen Alvin!

Alvin highlights and makes the treasures from our archives available!

The book collection of Stiftsbiblioteket in Linköping (The Diocesan Library of Linköping) comprises about 235,000 volumes. The collections, which have been built up from the 17th century onward, hold books, maps, manuscripts, personal files, coins, medals, portraits and other objects.

We choose to show what we digitalize, above all manuscripts, in Alvin. We prioritize digitizing materials that are asked for plus unique and local materials.
Do you have any requests or questions?

Please, contact us! [email protected]

Alvin is a national platform for long-term conservation, that make digitized materials available. Alvin is run and developed by Uppsala University Library in collaboration with Gothenburg University Library and Lund University Library.

Linköpings stadsbibliotek (The City Library of Linköping) has been involved in the collaboration around Alvin from the beginning. Even for us, cooperation and long-term are important key terms.
All digitized material is free to use and download unless no other is written.

Welcome to visit the Alvin database!

Senast uppdaterad den 8 mars 2023