Hoppa till huvudinnehåll

Östgötasamlingen

I det runda Östgötarummet längst in i huvudbiblioteket finns bibliotekets lokalhistoriska samling, som består av böcker, tidskrifter, årsböcker, småskrifter och annat tryckt material med anknytning till landskapet Östergötland och Linköpings stift. Till lokalsamlingen hör också kartor över Östergötland.

Statyn på Biskop Brask som står utanför Östgötarummet på Stiftsbiblioteket

Biskop Brask av Karl-Olov Björk framför Östgötarummet på Linköpings Stadsbibliotek. Foto: Matilda Ahl

Östgötasamlingen ska spegla landskapet Östergötland och dess historia, alla delar av landskapet finns representerade men tyngdpunkten är lagd på Linköpings kommun.

Östgötarummet innehåller den del av samlingen som ej är för hemlån. Hela referenssamlingen får inte plats i Östgötarummet utan ungefär hälften förvaras i låst magasin som du kan beställa fram via forskarexpeditionen, telefon eller e-post. I hyllorna utanför Östgötarummet hittar du östgötaböcker för hemlån. Östgötasamlingen är sökbar i Götabibliotekets katalog.

Östgötska dagstidningar

Ända sedan 1700-talet har det funnits tidningsutgivning i Östergötland och i bibliotekets samlingar finns många äldre och nyare östgötatidningar. Ett exempel är Linköpingsbladet som kom ut mellan åren 1794 och 1851 och ett annat är Östgöta Correspondenten som startade år 1838.

En del av tidningarna är mikrofilmade, filmerna finns i forskarsalen och där finns också bokningsbara mikrofilmsläsare. De östgötatidningar som inte finns på mikrofilm går att beställa fram från magasinet genom att kontakta forskarexpeditionen.

Östgötakartor

Östgötasamlingen innehåller topografiska, ekonomiska och geologiska kartblad samt sjökort för Östergötland. De äldre ekonomiska häradskartorna finns både i tryckt och digital form. 
Dessutom finns enstaka handritade och tryckta kartor. De nyare kartorna hittar du i forskarsalen och där finns också kopior på äldre kartor. Ett antal av Linköpingskartorna är digitaliserade. De går att söka fram och titta på i vår digitala plattform Alvin. 

 

Senast uppdaterad den 8 mars 2023