Hoppa till huvudinnehåll

Samuel Älf - ett digitaliseringsprojekt

Ett målat färgporträtt av Samuel Älf. Bredvid detta visas hans boksamling.

Samuel Älf och hans samling. Foto: Matilda Ahl

Under 1500- och 1600-talet skrevs huvuddelen av poesin i Sverige på latin. Man författade gratulationer i böcker och universitetsavhandlingar, uppmärksammade bröllop och dödsfall; man producerade rikligt med panegyriker till kungar och ibland förhärligade man enskilda städer och herrgårdar runt om i landet. Allt detta material är fortfarande svårtillgängligt och föga utforskat.

På 1700-talet företogs flera projekt med syfte att ge ut samlingar av det bästa som svensk latinsk poesi har att bjuda på. Längst kom domprosten i Linköping Samuel Älf (1727–1799), själv en skicklig latinsk diktare. Allt sedan sina studieår i Uppsala runt 1750 byggde han upp en samling av nylatinsk diktning; utgångspunkten var en lista på ett sextiotal namn av framstående poeter, men Älf gick – utan att överge principen att endast ta med god poesi – långt över dess gränser.

Nästan ingenting av detta blev dock publicerat, och i slutet av sitt liv överlämnade Älf sin samling till gymnasiebiblioteket i Linköping. Senare flyttades den till Stiftsbiblioteket. Samlingen innehåller 38 folio- och åtta kvartovolymer med en gemensam titel Carmina Svecorum Poetarum Latina.

Nu, drygt två århundraden senare, har det blivit dags att avsluta Samuel Älfs projekt och göra denna skattkammare av svensk latindiktning både tillgänglig och överskådlig. Volymerna skannas in och läggs ut i ALVIN, innehållet struktureras och beskrivs ingående, och varje dikt förses med uppgifter om dess genre, längd, versmått med mera. I slutet av 2024 beräknas hela samlingen – till glädje för latinare, litteraturhistoriker, idéhistoriker och andra – vara både tillgänglig och helt ordnad och beskriven.

Bakom projektet står Peter Sjökvist, docent i latin från Uppsala universitet, och Arsenii Vetushko-Kalevich, doktor i latin från Lunds universitet, i samarbete med Linköpings Stiftsbibliotek.

Kontakt: [email protected]
[email protected]

Projektet kan även följas på Twitter: https://twitter.com/carmina_latina.

Senast uppdaterad den 11 april 2022