Hoppa till huvudinnehåll

Folkungaskolans gymnasium

På Folkungaskolans gymnasium kan man läsa på samhällsvetenskapligt program, ekonomiskt program eller estetiskt program med musikinriktning. Blandningen av elever från både grundskola och gymnasium gör Folkungaskolan till något unikt, inte bara i Linköping, utan i hela landet.

Folkungaskolan

Folkungaskolans huvudbyggnad

Nyheter Folkungaskolans gymnasium

Folkungaskolans Vision

"En skola där alla vill gå och där alla får bästa möjliga förutsättningar för lärande, utveckling och fortsatta studier".

Våra mål

  • Undervisningen är målfokuserad, varierad och innehåller ett aktivt lärarstöd
  • Eleverna stimuleras och utmanas i undervisningen utifrån varje enskild individs behov och förutsättningar
  • Eleverna görs delaktiga i undervisningen och sitt eget lärande

Genom att analysera och ifrågasätta utvecklar du ett kritiskt förhållningssätt till kunskap, samtidigt som du ökar insikten om att ett problem kan ha många lösningar. Kunskap öppnar gränser, river murar och skapar nya möjligheter.

Postadress: Folkungaskolan gymnasium
581 81 LINKÖPING

Webbadress: https://www.linkoping.se/folkungagy https://www.linkoping.se/folkungagy

Områdeschef: Christer Helmersson
Telefon: 013- 20 76 84

Rektor: Gunilla Linder
Telefon: 013-20 62 88

Rektor: Magnus Nyström
Telefon: 013- 29 49 08

Senast uppdaterad den 15 februari 2024