Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Om förskolan

Förskolan Skattkistan ligger i nära anslutning till Malmslättsskolan-Kärna. I våra natursköna omgivningar har vi nära till bl.a. Hellgrenshagen och Hembygdsgården. På vår förskola finns tre åldersindelade avdelningar.

Vår verksamhet

Verksamheten på Skattkistan utgår ifrån Läroplan för förskolan (Lpfö 18) och vårt områdes prioriterade mål. Genom att dela in barnen i mindre grupper under dagen kan vi på bästa sätt möta varje barn och stimulera utveckling och lärande. I grupperna arbetar vi till exempel med olika projekt som utmanar barnens nyfikenhet och förståelse för språk, matematik, naturvetenskap och teknik. Vi lägger även stor vikt på leken och det sociala samspelet. Alla pedagoger på förskolan strävar efter att varje dag ska vara trygg, rolig och lärorik.

Miljö

Vi har två gårdar; en lite större och en mindre. På den mindre gården finns möjlighet till bl.a vattenlek och odling i pallkragar. På den större gården finns utrymme att cykla, åka rutschkana, klättra och ta en tur i vår fina buss! Vår förskola ligger intill Kärna skola. I nära anslutning till vår gård finns skolgården med gungor och en motorik-banan och där finns möjlighet även för förskolans barn att vistas. Inomhus är miljöerna på avdelningarna anpassade efter barnens ålder. Det finns miljöer och material som inbjuder till lek och utforskande, men också till lugn och ro. Vi har en ateljé och en lekhall. Lärmiljöerna förändras efter barnens intressen och behov.

Hållbar utveckling/Grön Flagg

Områdets prioriterade mål är Hållbar utveckling. För att nå det målet har Malmslätts förskolor valt att arbeta med projektet Grön Flagg. Grön Flagg är ett verktyg för förskolor/skolor och syftet är att inspirera nästa generation att tillsammans ta ansvar för planeten vi bor på och vår gemensamma framtid. Skatten arbetar med området "Djur och natur", Hoppetossan med området "Livsstil och hälsa" och Piraten har valt området "Stad och samhälle".

Mat

Förskolan har ett mottagningskök och får mat från Malmslättsskolan Kärna. Ladda gärna ned appen "Skolmaten", för aktuell meny.

Vill du besöka oss?

Är du intresserad av att besöka förskolan eller har du frågor om vår verksamhet, kontakta oss gärna.

Hoppetossan, 1-3 år
Telefon 013 - 26 32 83

Skatten, 1-3 år
Telefon 013 - 26 37 02

Piraten, 3-5 år
Telefon 013 - 26 37 01

Rektor

Ann-Kristin Anstérus
013-206517

Biträdande rektor

Carina Masterson
013-205715

Administativ assistent

Marie Göransson
013-205461

Specialpedagog

Ida Cronebäck
013-262101

Vaktmästare

Joakim Lind
013-206598

Hagarydsvägen 3

Till e-postformulär för Hagarydsvägen 3

E-post: forskoleomraden@linkoping.se

Telefon: 013-26 32 83

Besöksadress: Hagarydsvägen 3 (se karta)

Postadress: Förskolan Hagarydsvägen 3
581 81 LINKÖPING

Webbadress: http://www.linkoping.se/fskhagarydsvagen3 http://www.linkoping.se/fskhagarydsvagen3

Rektor: Ann-Kristin Anstérus
Telefon: 013-20 65 17

Senast uppdaterad den 4 juni 2020