Om förskolan

Förskolan Skattkistan ligger i nära anslutning till Malmslättsskolan-Kärna. I våra natursköna omgivningar har vi nära till bl.a. Hellgrenshagen och Hembygdsgården. På vår förskola finns tre åldersindelade avdelningar.

Vår verksamhet

Verksamheten på Skattkistan utgår ifrån Läroplan för förskolan (Lpfö 98/16) och vårt områdes prioriterade mål. Genom att dela in barnen i mindre grupper under dagen kan vi på bästa sätt möta varje barn och stimulera utveckling och lärande. I grupperna arbetar vi till exempel med olika teman som utmanar barnens nyfikenhet och förståelse för språk, matematik, naturvetenskap och teknik. Vi lägger även stor vikt på leken och det sociala samspelet. Alla pedagoger på förskolan strävar efter att varje dag ska vara trygg, rolig och lärorik.

Miljö

Vi har två gårdar; en lite större och en mindre. På den mindre gården finns möjlighet till bl.a vattenlek och odling i pallkragar. På den större gården finns utrymme att cykla, åka rutschkana, klättra och ta en tur i vår fina buss! Vår förskola ligger intill Kärna skola. I nära anslutning till vår gård finns skolgården med gungor och en motorik-banan och där finns möjlighet även för förskolans barn att vistas. Inomhus är miljöerna på avdelningarna anpassade efter barnens ålder. Det finns miljöer och material som inbjuder till lek och utforskande, men också till lugn och ro. Vi har en ateljé och en lekhall. Lärmiljöerna förändras efter barnens intressen och behov.

Lärande för Hållbar utveckling/Grön Flagg

Ett av områdets prioriterade mål är Lärande för Hållbar utveckling. För att nå det målet har Malmslätts förskolor valt att arbeta med projektet Grön Flagg. Grön Flagg är ett verktyg för förskolor/skolor och syftet är att inspirera nästa generation att tillsammans ta ansvar för planeten vi bor på och vår gemensamma framtid. Detta läsår kommer vi att arbeta med temat "Djur och natur".

Språkutveckling/Läslyftet

Det andra prioriterade målet är barns språkutveckling. Under läsåret 2018/19 kommer Malmslätts förskolor att arbeta med Läslyftet. Läslyftet ansvarar Skolverket för och är ett verktyg för pedagogerna. Syftet är att utmana och stimulera barns språk-, läs- och skrivutveckling samt ta tillvara deras intresse för texter, bilder och skriftspråk.

I Malmslätt har vi valt modulen "Utforska skriftspråket". Där kommer vi bland annat arbeta med leken, tecknade serier, språklekar och poesi tillsammans med barnen.

 

Hoppetossan, 1-3 år
Telefon 013 - 26 32 83

 

Skatten, 3-5 år
Telefon 013 - 26 37 02

 

Piraten, 3-5 år
Telefon 013 - 26 37 01

Förskolan Hagarydsvägen 3

Skicka e-post till Förskolan Hagarydsvägen 3

E-post: norraskolomradet@linkoping.se

Telefon: 013-26 32 83

Besöksadress: Hagarydsvägen 3 (se karta)

Postadress: Förskolan Hagarydsvägen 3
581 81 LINKÖPING

Webbadress: http://www.linkoping.se/fskhagarydsvagen3 http://www.linkoping.se/fskhagarydsvagen3

Rektor: Ann-Kristin Anstérus
Telefon: 013-20 65 17

Se fler kontaktuppgifter
Se färre kontaktuppgifter
Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 13 december 2018