Hoppa till huvudinnehåll

Om förskolan

Förskolan Skattkistan, Hagarydsvägen 3, ligger i nära anslutning till Malmslättsskolan-Kärna. I våra natursköna omgivningar har vi nära till bl.a. Hellgrenshagen och Hembygdsgården. På vår förskola finns tre åldersindelade avdelningar.

Vår verksamhet

Verksamheten på Skattkistan utgår ifrån Läroplan för förskolan (Lpfö 18), vår profil, Hållbar utveckling samt vårt utvecklingsområde som under verksamhetsåret 2021-2022 är Språk.

Genom att dela in barnen i mindre grupper under dagen kan vi på bästa sätt möta varje barn och stimulera utveckling och lärande. I grupperna arbetar vi till exempel med olika projekt som utmanar barnens nyfikenhet och lust att lära. Vi lägger även stor vikt på leken och det sociala samspelet. Alla pedagoger på förskolan strävar efter att varje dag ska vara trygg, rolig och lärorik.

Miljö

Vi har två gårdar; en lite större och en mindre. På den mindre gården finns möjlighet till bl.a vattenlek och odling i pallkragar. På den större gården finns utrymme att cykla, åka rutschkana, klättra och ta en tur i vår fina buss! Vår förskola ligger intill Kärna skola. I nära anslutning till vår gård finns skolgården med gungor och en motorik-banan och där finns möjlighet även för förskolans barn att vistas.

Inomhus är miljöerna på avdelningarna anpassade efter barnens ålder. Det finns miljöer och material som inbjuder till lek och utforskande, men också till lugn och ro. Vi har en ateljé och en lekhall. Lärmiljöerna förändras efter barnens intressen och behov.

Hållbar utveckling/Måltidspedagogik

Malmslätts förskolors profil är Hållbar utveckling. Tanken är att hållbar utveckling ska genomsyra undervisningen i förskolan. I samarbete med förskolans måltidspersonal kommer fokus inom hållbar utveckling under kommande verksamhetsår, 2021/2022, att vara måltidspedagogik. 

Måltidspedagogiken är också en naturlig väg in i vårt språkutvecklande arbetssätt där Berätta, beskriva, lyssna och samtala är en del av de undervisande måltidsaktiviteterna och de pedagogiska måltiderna. 
Läs gärna mer om måltidspedagogik under rubriken "Malmslätts förskolors verksamhet".

Mat

För närvarande får vi lunchen från Kärna skola. Frukost och mellanmål lagas av vår måltidspersonal. Bröd bakas på förskolorna.

Vill du besöka oss?

Är du intresserad av att besöka förskolan eller har du frågor om vår verksamhet, kontakta oss gärna.

Hoppetossan, 1-3 år
Telefon 013 - 26 32 83

Skatten, 1-3 år
Telefon 013 - 26 37 02

Piraten, 3-5 år
Telefon 013 - 26 37 01 

Rektor

Marita Skult
013-206517

Biträdande rektor

Carina Masterson
013-205715

Administativ assistent

Marie Göransson
013-205461

Specialpedagog

Ida Cronebäck
013-262101

Postadress: Förskolan Hagarydsvägen 3
581 81 LINKÖPING

Webbadress: https://www.linkoping.se/fskhagarydsvagen3 https://www.linkoping.se/fskhagarydsvagen3

Vid frågor om förskolan kontakta biträdande rektor.

Biträdande rektor: Carina Masterson
Telefon: 013-20 57 15

Rektor: Marita Skult
Telefon: 013-20 65 17

 

Senast uppdaterad den 7 oktober 2021