Hoppa till huvudinnehåll

Forum för samverkan

Föräldramöten

Förskolorna bjuder in till föräldramöten 1-2 gånger per år. Detta innebär en möjlighet för vårdnadshavare att få ta del av hur förskolan arbetar med undervisning utifrån målen i förskolans läroplan.

För att göra vårdnadshavare delaktiga i barnens utbildning bjuds vårdnadshavare även in till drop-in och familjefest.

Senast uppdaterad den 28 april 2023