Hoppa till huvudinnehåll

Forum för samverkan

Forum för samverkan består av föräldrarepresentanter från varje förskola, rektor, bitr. rektor samt förste förskollärare från området. Vi träffas en gång om året.

Andra samverkansformer med hemmet är föräldramöten som hålls på höstterminen samt utvecklingssamtal som personlen genomför på vårterminen.

Senast uppdaterad den 6 oktober 2023