Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Om förskolan

Förskolan Knektgatan är en förskola vars pedagogiska inriktning är att medvetet och aktivt arbeta med barnens språkutveckling. Vi lägger stor vikt vid leken och språket. Sång, musik, rörelse och skapande är också viktiga delar i vår pedagogiska verksamhet.

Rektor 

Inger Collin 
Telefon: 013-20 79 91
E-post: inger.collin@linkoping.se

Biträdande rektor

Sofia Jonsson
Telefon: 013- 29 47 76
E.post: sofia.jonsson@linkoping.se

Leken

Lek ute och inne har stort utrymme i vår verksamhet. Barnen får möjlighet att på ett naturligt sätt träna sin sociala kompetens, sitt språk, använda fantasin och bearbeta upplevelser. Vi vuxna finns hela tiden till hand för att stimulera, delta och ingripa vid konflikter som barnen själva inte kan lösa. Lek ska ge glädje och kännas lustfyllt.

Språk

Det viktigaste för språket är det vardagliga samtalet. Vi pratar mycket med barnen, lyssnar och besvarar deras frågor. Vi arbetar i smågrupper med material som främjar språkutvecklingen. Vi sjunger mycket och använder rim och ramsor.

Matematik

Att tydliggöra matematik ingår som en del i vår vardag. Barnen uppmuntras att sätta ord på matematiska erfarenheter genom att t ex sortera, mäta och räkna.

Naturvetenskap och Teknik

För att utveckla barnens intresse och förståelse för naturvetenskap arbetar vi med tema Luft och tema Vatten. Varje tema innehåller ett trettiotal olika experiment. Vissa experiment utförs som en demonstration i dialog med barnen, ofta uppbyggt kring en berättelse av något slag. Forskning har visat att en berättelse runt ”fenomenet” man vill visa är ett viktigt stöd i inlärningsprocessen. Andra experiment utför barnen, där det ges utrymme att lösa problem, bygga och konstruera. Grundprincipen för arbetet med temat utgår från barnens erfarenheter och frågeställningar om naturvetenskapliga och tekniska företeelser. Därefter låter vi experimenten vara vägledande till nya kunskaper och förståelse kring hur omvärlden fungerar. 

Sång och Musik

Vi sjunger och spelar i både stora och små grupper. Sång och musik stimulerar barns utveckling när det gäller tal, språk, motorik och kroppsuppfattning. Vi vill skapa en gruppkänsla där barnen får god jaguppfattning och social träning – musik för glädjens skull.

Rörelse

Det är viktigt för inlärningen att barn rör på sig och utvecklar motoriken. Utomhus stimuleras barnen att balansera, klättra och hoppa. Vi erbjuder även aktiviteter som rörelselekar och gymnastik.

Skapande

För att stimulera barnens fantasi och finmotoriska utveckling får barnen prova och känna på olika material t ex papper, kritor, vattenfärg, lera, sax och lim.

Knektgatan 3

Till e-postformulär för Knektgatan 3

E-post: forskoleomraden@linkoping.se

Telefon: 013-20 88 83

Besöksadress: Knektgatan 3 (se karta)

Postadress: Förskolan Knektgatan 3
581 81 LINKÖPING

Webbadress: http://www.linkoping.se/fskknektgatan3 http://www.linkoping.se/fskknektgatan3

Rektor: Inger Collin
Telefon: 013-20 79 91

Se fler kontaktuppgifter
Se färre kontaktuppgifter
Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 31 januari 2018