Hoppa till huvudinnehåll

Förskolan Knektgatan 3

Välkomna till förskolan Knektgatan 3 som är belägen i området Berga. På förskolan finns 4 avdelningar för barn i åldrarna 1-5 år.

Utegården på förskolan Knektgatan

Förskolan Knektgatan är belägen i området Berga

Vår pedagogiska inrikning

Förskolan Knektgatan är en förskola vars pedagogiska inriktning är att medvetet och aktivt arbeta med barnens språkutveckling. Fokusområdet i området Berga/Ekkällan är att varje barn får ökad förmåga att lyssna och återberätta. För att skapa denna likvärdighet i området arbetar förskolorna i fokus på boksamtal, språka mera-påsar, bildstöd, samarbetslekar utomhus samt bilder och dokumentation i miljöerna.

Vårt pedagogiska arbete grundar sig i Läroplan för förskolan, Lpfö -18. Läroplanen innehåller förskolans värdegrund och uppdrag, mål och riktlinjer. Förskolans personal ansvarar för att bedriva ett kvalitetsarbete som skapar förutsättningar för varje barn att utvecklas så långt som möjligt. På förskolan Knektgatan utgår vi från barnens intressen och behov så att varje barn känner sig välkommen, känner sig trygg, upplever vår miljö som är lärorik och att det är roligt.

Välkommen att boka ett besök!

Du är välkommen att ringa och boka tid för besök hos oss. Har ni några andra funderingar eller tankar tveka inte på att ta kontakt med oss. Se telefonnummer under kontakt. 

Senast uppdaterad den 16 februari 2024