Hoppa till huvudinnehåll

Kärnverksamhet

Vår pedagogiska verksamhet som berör läroplanens pedagogiskt vägledande kapitel, 2.1 Normer & Värden, 2.2 Omsorg, utveckling och lärande & 2.3 Barns inflytande, benämner vi som vår kärnverksamhet.

Kärnverksamheten ska syfta till att vi har formulerande strategier och metoder kring normer & värden, omsorg, språk, matematik, naturkunskap & teknik och barns inflytande för att kunna erbjuda en likvärdighet i utbildningen.

Utifrån arbetslagens kärnverksamhet jobbar våra förskolor tematiskt eller projekterande och bedriver planerar och spontan undervisning i komination med god omsorg, eftersom omsorg och undervisning i förskolan hänger oupplösligt samman.

Senast uppdaterad den 4 maj 2020