Hoppa till huvudinnehåll

Om förskolan

Välkommen till vår förskola Ramstorpsgatan 32, som ligger i stadsdelen Ramshäll.

Entré tillförkloa med blommor ien rabatt, med ett bord och svenska flaggan , det finns en färgglad skylt som det står välkommen på

 

Vår förskola Ramstorpsgatan 32

Telefon: 013 - 20 84 20

På vår förskola finns en avdelning, med barn i åldern  1 - 5 år.
Vi öppnar 06:00, om behov finns har vi öppet till 18:30

Verksamhet och Kvalité

  • Vår verksamhet grundar sig på Läroplan för förskolan, vi fördjupar oss i olika delar.
  • Insynsbesök ligger till grund för vår kvalitetssäkring,

Leken

Leken har en central roll på vår förskola. Lek är barns naturliga sätt att lära och utvecklar fantasi, tankar och koncentration. Samarbete och barns inflytande är också viktiga delar i vår verksamhet.

Utemiljö

Förskolan har en fin gård,där barnen ges möjlighet till lek och lärande. Vi har nära till skogen, och besöker flera olika lekplatser i vår närmiljö. 

Språk

Genom att samtala med barnen och använda ett varierat språk, ökar barnens ordförråd , vi arbetar med sång och rim och ramsor, läser och berättar.  

Matematik

I vardagen tränar vi matematiska begrepp, sorterar och kategoriserar.

Kök

Vår förskola har mottagningskök, maten leveraras av Ånestadskolan.

Besök oss

Du är välkommen att ringa och boka tid för besök hos oss.

Postadress: Förskolan Ramstorpsgatan 32
581 81 LINKÖPING

Webbadress: https://www.linkoping.se/fskramstorpsgatan32 https://www.linkoping.se/fskramstorpsgatan32

Rektor: Inger Collin
Telefon: 013-20 79 91

Biträdande rektor: Madeleine Velander
Telefon: 013-29 40 54

Senast uppdaterad den 7 oktober 2021