Hoppa till huvudinnehåll

Förskolan Ramstorpsgatan 32

Välkommen till förskolan Ramstorpsgatan 32, som är belägen i stadsdelen Ramshäll. På förskolan finns en avdelning för barn i åldrarna 1-5 år.

förskolentrémed flaggan hissad, framför entrén en rabatt med blommor

Förskolan Ramstorpsgatan är belägen i området Ramshäll

Vår pedagogiska inrikning

Förskolan Ramstorpsgatan är en förskola vars pedagogiska inriktning är att medvetet och aktivt arbeta med barnens språkutveckling. Fokusområdet i området Berga/Ekkällan är att varje barn får ökad förmåga att lyssna och återberätta. För att skapa denna likvärdighet i området arbetar förskolorna i fokus på boksamtal, språka mera-påsar, bildstöd, samarbetslekar utomhus samt bilder och dokumentation i miljöerna.

Vårt pedagogiska arbete grundar sig i Läroplan för förskolan, Lpfö -18. Läroplanen innehåller förskolans värdegrund och uppdrag, mål och riktlinjer. Förskolans personal ansvarar för att bedriva ett kvalitetsarbete som skapar förutsättningar för varje barn att utvecklas så långt som möjligt. På förskolan Ramstorpsgatan utgår vi från barnens intressen och behov så att varje barn känner sig välkommen, känner sig trygg, upplever vår miljö som är lärorik och att det är roligt.

Välkommen att boka ett besök!

Du är välkommen att ringa och boka tid för besök hos oss. Har ni några andra funderingar eller tankar tveka inte på att ta kontakt med oss. Se telefonnummer under kontakt. 

Senast uppdaterad den 16 februari 2024