Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Forum för samverkan

Det är viktigt att det finns ett gott samarbete mellan förskolan och hemmet. För att kunna lägga grunden för detta använder vi oss av föräldraaktiv introduktion.

Introduktion

Grunden för ett gott samarbete läggs vid introduktionen. Introduktionsperioden är totalt två veckor. Båda veckorna är ni och ert barn välkomna mellan klockan 09.00-14.00. De fem första dagarna finns du med ditt barn i alla situationer. De resterande dagarna av introduktionen ska ni finnas på plats och påbörja lämning utifrån barnets behov.

Utvecklingssamtal

Under vårterminen erbjuder vi enskilda utvecklingssamtal. På samtalet diskuterar vi barnets utveckling och lärande utifrån vår läroplan, Lpfö 98/16, samt hur förskolan arbetar för att stimulera barnet i sin fortsatta utveckling.

Föräldrasamverkan

Inom Innerstadens förskolor finns det föräldraforum med föräldrarepresentanter från alla förskolor samt en pedagog från någon av förskolorna, förskolechef och biträdande förskolechef. Föräldraforumet har tre träffar per läsår, kallelse skickas ut till föräldrarepresentanterna.

Förskolan bjuder in vårdnadshavare till olika aktiviteter under året. Under höstterminen blir alla vårdnadshavare inbjudna till ett föräldramöte.

Vårdnadshavare är delaktiga i vårt kvalitetsarbete genom att få möjlighet att lämna synpunkter och delta i kartläggningen till vår Trygghetsplan samt genom att delta i attitydsundersökningen som kommunen genomför varje hösttermin.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 29 mars 2019

Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-15.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: