Hoppa till huvudinnehåll

Om skolan

Varmt välkommen till Malmslättsskolan-Tokarp!

Malmslättsskolan - Tokarp

 

Malmslättsskolan-Tokarp ligger i norra delen av Malmslätt och innefattar årskurs 7- 9. Antalet elever är ca 300 stycken. Vårt upptagningsområde innefattar Malmslätt, Vikingstad, Nykil samt Ulrika.

Lokaler och skolgård

I samband med att Malmslättsskolan-Tokarp blev en skola för årskurs 7-9 läsåret 2014-2015 genomfördes en större ombyggnation av huvudbyggnaden och en anpassning av skolgården. Detta innebär att vi har en skola med ljusa, fina lokaler och en skolgård med bland annat beachvolleybollplan.

Organisation

Skolans pedagogiska personal är indelade i tre arbetslag. Personalen besitter var och en hög kompetens inom sitt arbetsområde. Antalet undervisande lärare är ca 40 stycken och övrig personal är ca 10 stycken.

Fritidsgård

I skolans hjärta finns fritidsgårdsverksamhet och skolans cafeteria. Verksamheten är öppen för ungdomar 13-16 år på eftermiddagar, kvällar och helger. Cafeterian drivs av fritidsgårdens personal och är öppen delar av skoldagen.

Goda lärmiljöer

All personal på skolan arbetar tillsammans för att nå målet att varje elev varje dag ska få med sig goda minnen och bättre kunskapsmässiga förutsättningar att göra goda val i livet.

Hos oss får alla elever lyckas!

 

Malmslättsskolan-Tokarp "en skola där ALLA elever får lyckas"!

Vi som personal på Malmslättsskolan - Tokarp arbetar för att varje elev, varje dag ska ha med sig goda minnen och bättre kunskapsmässiga förutsättningar att göra goda val i livet.

Vi utgår ifrån att ALLA VILL lära sig nya saker, bli positivt uppmärksammade och känna stolthet över sin prestation och där olikheter ses som en tillgång.

Våra elever utmanas varje dag när det gäller:  

KUNSKAP

  • Våra elever ges utmaningar att kunskapsmässigt utvecklas oavsett förutsättningar och behov.
  • Genom höga förväntningar och tilltro till elevernas förmåga ska de ges möjlighet att lyckas i skolan.
  • Vi arbetar utifrån ett inkluderande förhållningssätt så att alla ska ges möjlighet att utvecklas på sin nivå.

PERSONLIG och SOCIAL UTVECKLING

  • Våra elever ska alltid kunna känna sig trygga när de är i skolan. Elevstödsteamet arbetar aktivt tillsammans med elevskyddsombuden för att skapa trygghet på skolan. Det finns alltid någon vuxen som eleverna kan vända sig till.
  • Eleverna får möjligheter att stärka sig själva som individer och i samarbete med andra.

NYFIKENHET

  • Eleverna ges möjligheter att fördjupa sig inom den inriktning som är av intresse.
  • Lektionerna innehåller varierade undervisningsformer och arbetsmetoder.

Skolans pedagogiska personal är indelade i tre arbetslag. Arbetslagen är indelade årskursvis och har sina arbetsrum i anslutning till årskursens hemvist. Personalen besitter var och en hög kompetens inom sitt arbetsområde. För att skapa bästa möjliga förutsättningar för eleverna utifrån ett kunskaps-och trygghetsfokus samverkar alla inom arbetslaget genom regelbundna träffar varje vecka. Antalet undervisande lärare är ca 35 stycken och övrig personal är ca 15 stycken.

Alla elever på Malmslättsskolan-Tokarp har en inriktning utifrån sitt intresse och är garanterade att få den inriktning de önskar. Eleverna har möjlighet att ha två pass inriktning per vecka.

DIGITAL KOMPETENS OCH PROGRAMMERING

Inriktningen har fokus på olika aspekter av digital kompetens.

Syftet är att du ska få utveckla dina kunskaper inom programmering, olika presentationstekniker och internetanvändning.

IDROTTSINRIKTNING

Idrottsinriktningen har fokus på idrott, hälsa och ledarskap. Syftar till att utifrån elevens egna förutsättningar utvecklas såväl praktiskt som teoretiskt när det gäller ledarförmåga, teamanda och fair play. Den ger även möjlighet att öka förståelsen hur fysisk aktivitet påverkar hälsan.

NO- OCH MILJÖINRIKTNING

NO- och miljöinriktning har fokus på naturorienterade ämnen och hållbart samhälle. Syftar till att visa på samband mellan de olika NO-ämnena. Den ger även möjlighet att väcka lust och intresse för frågor gällande hållbar utveckling samt ledarskap.

MEDIA- OCH SAMHÄLLSINRIKTNING

Media- och samhällsinriktning har fokus kring förståelse av hur vi människor påverkar och påverkas av samhället och de sociala medierna.Syftar till att fördjupa sig i frågor gällande SO-ämnena och medias påverkan på hur samhället speglas.

ESTETISK INRIKTNING

Estetisk inriktning har fokus på att uppleva, skapa konst med bilder, musik och slöjd. Syftar till att arbeta experimenterande och väcka lust och nyfikenhet kring kreativt arbete.


Inriktningarna ger möjlighet att utveckla förmågan att arbeta självständigt likväl som i grupp och kunna ta ansvar för att driva sitt arbete framåt.

Postadress: Malmslättsskolan Tokarp
581 81 LINKÖPING

Webbadress: https://www.linkoping.se/tokarpsskolan https://www.linkoping.se/tokarpsskolan

Rektor: Espen Surén
Telefon:013-20 66 36

Rektor biträdande: Hanna Ahlström
Telefon: 013-29 47 53

Senast uppdaterad den 1 november 2021