Hoppa till huvudinnehåll

Om skolan

Varmt välkommen till Tokarpsskolan!

Skolbyggnaden på Tokarpsskolan

 

Tokarpsskolan ligger i norra delen av Malmslätt och innefattar årskurs 7- 9. Antalet elever är cirka 370 stycken. 

Lokaler och skolgård

Vi har en skola med ljusa, fina lokaler och en skolgård med bland annat beachvolleybollplan. Skolan är uppbyggd i fyra olika byggnader, samtliga på markplan.

Organisation

Skolans pedagogiska personal är indelade i tre arbetslag. Personalen besitter var och en hög kompetens inom sitt arbetsområde. Antalet undervisande lärare är cirka 45 stycken och övrig personal är cirka 10 stycken.

Café

Skolan har ett eget café som är öppet på förmiddagen. Där kan elever köpa frukost och enklare fika till ett lågt pris.

Goda lärmiljöer

All personal på skolan arbetar tillsammans för att nå målet att varje elev varje dag ska få med sig goda minnen och bättre kunskapsmässiga förutsättningar att göra goda val i livet.

Hos oss får alla elever lyckas!

 

Tokarpsskolan - En skola där alla elever får lyckas!

Vi som personal på Tokarpsskolan arbetar för att varje elev, varje dag ska ha med sig goda minnen och bättre kunskapsmässiga förutsättningar att göra goda val i livet.

Vi utgår ifrån att ALLA VILL lära sig nya saker, bli positivt uppmärksammade och känna stolthet över sin prestation och där olikheter ses som en tillgång.

 

Våra elever utmanas varje dag när det gäller:  

Kunskap

  • Våra elever ges utmaningar att kunskapsmässigt utvecklas oavsett förutsättningar och behov.
  • Genom höga förväntningar och tilltro till elevernas förmåga ska de ges möjlighet att lyckas i skolan.
  • Vi arbetar utifrån ett inkluderande förhållningssätt så att alla ska ges möjlighet att utvecklas på sin nivå.

Personlig utveckling

  • Våra elever ska alltid kunna känna sig trygga när de är i skolan. Trygghetsteamet arbetar aktivt för att skapa trygghet på skolan. Det finns alltid någon vuxen som eleverna kan vända sig till.
  • Eleverna får möjligheter att stärka sig själva som individer och i samarbete med andra.

Nyfikenhet

  • Lektionerna innehåller varierade undervisningsformer och arbetsmetoder.

Skolans pedagogiska personal är indelade i tre arbetslag. Arbetslagen är indelade årskursvis och mentorerna har sina arbetsrum i anslutning till klassens hemklassrum.

Personalen besitter var och en hög kompetens inom sitt arbetsområde.

För att skapa bästa möjliga förutsättningar för eleverna utifrån ett kunskaps-och trygghetsfokus samverkar alla inom arbetslaget genom regelbundna träffar varje vecka.

Antalet undervisande lärare är cirka 45 stycken och övrig personal är cirka 10 stycken.

Postadress: Malmslättsskolan Tokarp
581 81 LINKÖPING

Webbadress: https://www.linkoping.se/tokarpsskolan https://www.linkoping.se/tokarpsskolan

Rektor: Hanna Ahlström
Telefon: 013-29 47 53

Senast uppdaterad den 10 februari 2023