Hoppa till huvudinnehåll

Elevhälsa

Skolhälsovården i kommunens skolor är till för alla elever från förskoleklass till och med gymnasiet. All verksamhet är kostnadsfri och skolsköterskan och skolläkaren har tystnadsplikt enligt hälso- och sjukvårdslagen.

Återkommande uppföljning

Alla behöver få sin hälsa uppmärksammad ibland. Detta är särskilt viktigt under uppväxtåren. Skolsköterskan träffar alla elever, vilket gör det möjligt att tidigt fånga upp eventuella problem så att tidiga stödåtgärder kan sättas in. Därutöver ger skolsköterskan dagligen råd, hjälp och stöd till många elever på skolans öppna mottagning.

Skolsköterskan genomför också vaccinationer och hälsosamtal med alla elever.

Skolläkaren

Skolläkaren har regelbunden mottagning på skolorna. All kontakt sker efter kontakt med skolsköterskan.

Samarbete med annan sjukvård

Skolhälsovården har ett nära samarbete med annan sjukvård och remitterar vidare när behov finns.

Skolhälsovården arbetar också  aktivt med att anpassa skolmiljön till barn/elever med kroniska sjukdomar och/eller funktionsnedsättningar. Inom skolhälsovården finns även dietist- och ortopedmottagning.

Ruth Engstrand, skolsköterska Tokarpsskolan Tel. 013- 20 64 78

Senast uppdaterad den 14 december 2023