Hoppa till huvudinnehåll

Fritidshem

Fritidshem Nykil Solekan

Kubbspel

 

Våra öppettider

Vi har öppet mellan klockan 06:00- 18:00
Du når oss på telefonnummer 013-20 54 66

Vår verksamhet

På fritids tar vi till vara elevernas lust att lära.

Vi utgår från nationella mål och ta hänsyn till elevernas behov, erfarenheter och tänkande, samt anpassar efter elevernas olika förutsättningar. Vi stödjer elevernas sociala och allmänna utveckling, utvidgar och fördjupar deras kunskaper och erfarenheter, samt erbjuder dem en meningsfull fritid. Eleverna får även träna på demokrati, inflytande och ansvar i praktiken.

Betydelsefulla inslag i verksamheten är lek, rörelse och skapande arbete. Fritidshemmet har också ett uppdrag att samverka med förskolan, förskoleklassen och skolan för elevens bästa i ett helhetsperspektiv.

Solekans fritidshem tar emot barn i åldern 6-9 år. Även 10-12 årsverksamheten bedrivs på Solekan.

Postadress: Fritidshem Nykil skola
581 81 LINKÖPING

Webbadress: https://www.linkoping.se/fthnykilsskola https://www.linkoping.se/fthnykilsskola

Rektor: Åsa Ribendahl
Telefon: 013-20 58 56

Biträdande rektor: Lena Lange
Telefon: 013- 26 32 65

Senast uppdaterad den 12 november 2021