Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Fritidshem

Fritidshem Nykil Solekan

Kubbspel

 

Våra öppettider

Vi har öppet mellan klockan 06:00- 18:00
Du når oss på telefonnummer 013-20 54 66

Vår verksamhet

På fritids tar vi till vara elevernas lust att lära.

Vi utgår från nationella mål och ta hänsyn till elevernas behov, erfarenheter och tänkande, samt anpassar efter elevernas olika förutsättningar. Vi stödjer elevernas sociala och allmänna utveckling, utvidgar och fördjupar deras kunskaper och erfarenheter, samt erbjuder dem en meningsfull fritid. Eleverna får även träna på demokrati, inflytande och ansvar i praktiken.

Betydelsefulla inslag i verksamheten är lek, rörelse och skapande arbete. Fritidshemmet har också ett uppdrag att samverka med förskolan, förskoleklassen och skolan för elevens bästa i ett helhetsperspektiv.

Solekans fritidshem tar emot barn i åldern 6-9 år. Även 10-12 årsverksamheten bedrivs på Solekan.

Nykil skolas fritidshem

Till e-postformulär för Nykil skolas fritidshem

E-post: norraskolomradet@linkoping.se

Telefon: 013-20 54 66

Besöksadress: Solvågsvägen 9 (se karta)

Postadress: Fritidshem Nykil skola
581 81 LINKÖPING

Webbadress: http://www.linkoping.se/fthnykilsskola http://www.linkoping.se/fthnykilsskola

Senast uppdaterad den 10 juni 2020