Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Handlingsplaner

Våra trivselregler utarbetas tillsammans med elever, pedagoger och föräldrar.

Barn som leker

 

Alla ska känna sig trygga här på vår skola! 

 • På Nykils skola tar vi hand om varandra. Vi är rädda om varandra, det betyder att vi inte gör någon illa.
 • Vi säger hej när vi möter någon och erbjuder våra skolkompisar att vara med i leken.
 • Vi tänker på vad vi säger till varandra. Vi ska använda ett trevligt språk när vi pratar.
 • Vi respekterar skolans skolgårdsgränser och håller oss inom dem.
 • När det är dags att gå in på lektion tar var och en ansvar för att komma in i tid.
 • På Nykils skola använder vi inte mobiltelefoner på skoltid
 • I matsalen har vi en låg ljudnivå – så alla får en bra matro.
 • Vi går lugnt i matsalen.
 • Vi lämnar vår matplats så den är trevlig för den som kommer efter oss.
 • Vi är rädda om skolans miljö och saker.

Vid skadegörelse på skolans byggnader eller på annan egendom som tillhör skolan gäller:

 • Om skadan sker avsiktligt krävs eleven på ersättning.
 • Om skadan sker oavsiktligt och kan rubriceras som ren olyckshändelse svarar skolan för kostnaderna.
 • Om skadan sker oavsiktligt, men är en följd av ovarsamt eller brott mot givna föreskrifter, ska eleven ersätta skadan
 • Det är klokt om varje målsman skaffar en hemförsäkring med inbyggd ansvarsförsäkring. Det täcker det mesta som kan hända i skolan.

Senast uppdaterad den 26 oktober 2016