Skolbibliotek

en flicka sitter på ett räcke till ett lusthus och läser en bok

 

Ekkälleskolans bibliotek är sedan höstterminen 2015 ett fokusbibliotek, det vill säga att det ingår i kommunens satsning på bemannade skolbibliotek.

Bibliotekarie sedan höstterminen 2016 är Frida Berlin. Skolan har även två bibliotekspedagoger, Camilla Leonsson och Åsa Bohlin, som har som uppdrag att utifrån sin roll som pedagog främja samarbetet mellan skola och bibliotek. Skolan har även ett biblioteksråd med representanter från alla klasser som träffas tre gånger per termin.

Det går bra att prata med både Camilla och Frida vid frågor om skolbibliotekets mål och verksamhet.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 3 december 2018