Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Elevhälsa

Elevhälsans uppdrag

I vårt arbete ingår det att:

  • främja elevers lärande, utveckling och hälsa
  • förebygga ohälsa och inlärningssvårigheter
  • bidra till att skapa miljöer som främjar lärande, utveckling och hälsa

Fokus

Fokus för elevhälsoarbetet är att pedagoger och elevhälsans personal tillsammans kartlägger, analyserar och utvecklar arbetet kring lärmiljöerna både ur ett förebyggande och hälsofrämjande perspektiv och i ett åtgärdande perspektiv.

Skolsköterska

Ulrika Lidman 013 - 26 25 30

Kurator

Rebecka Johansson 013 - 20 53 92

Psykolog

Maria Bradley

Logoped

Hanna Svensson

Specialpedagoger

Inga-Britt Rask

Inger Fredén

Senast uppdaterad den 17 september 2020