Hoppa till huvudinnehåll

Förskoleklass

Förskoleklassen som nu är obligatorisk lyder liksom med grundskolan och fritidshemmet under Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, (Lgr11). Förskoleklassen ska stimulera elevers utveckling och lärande samt förbereda dem för fortsatt utbildning. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov.

Varför förskoleklass?

I förskoleklassen lär vi genom lek och skapande aktiviteter, både inomhus och utomhus. Där utvecklas bland annat elevernas språkliga och matematiska medvetenhet samt förmågor som koncentration, uthållighet, fantasi, flexibilitet och kommunikation. Förskoleklassen ska också främja den sociala gemenskapen.

Förskoleklassåret fungerar som en bro mellan förskola och grundskola genom att de olika skolformernas arbetssätt möts. Sätra skola har väl utarbetade rutiner för övergången mellan förskolan och förskoleklassen samt förskoleklass och årskurs 1.

fem glada barn springer barfota mot oss på en gräsmatta med en grön häck

 

Senast uppdaterad den 14 november 2022