Hoppa till huvudinnehåll

Sätra skola

Välkommen till Sätra skola, "Trygghet, Lärande och Glädje". Sätra skola ligger i en lugn och trygg miljö vid ett naturskönt område. Till skolan hör en skolskog med vindskydd och grillplats, vilket gör att friluftsliv och utomhuspedagogik är en naturlig del av skolans vardag. Vi arbetar för varje elev: #förvarjeelev

Sätra skolas huvudbyggnad och röda paviljong inramat

Sätra skola är en grundskola i södra delarna av Linköpings kommun.

Sätra skola

Sätra skola är en liten skola med stor gemenskap som ligger i Bestorp. Sätra skola har klasser från förskoleklass upp till årskurs 6. Vi har i dagsläget 85 elever på skolan. Vi arbetar i B-form i flera av våra klasser. På Sätra skola finns också ett fritidshem. Du kan läsa mer om fritidshemmets verksamhet under fliken Fritidshem.  

Skolans läge

Sätra skola ligger i en lugn och trygg miljö vid ett naturskönt område.Från Bestorp centrum tar det ca 5-10 minuter att gå till skolan på cykelbanan. Till skolan hör en skolskog med vindskydd och grillplats, vilket gör att friluftsliv och utomhuspedagogik är en naturlig del av skolans vardag. 

Trygghet och samspel

Vår lilla skola skapar förutsättningar för trygga barn. Eleverna har goda möjligheter att lära känna varandra och vi vuxna ser alla barn som allas ansvar. Vårt förhållningssätt är att vi lyssnar till elevernas tankar och förslag och försöker tillgodose dem så långt det är möjligt. All personal på skolan jobbar förebyggande och strävar efter en nolltolerans vad gäller mobbning och kränkande behandling. 

Samverkan

Personalen är behörig, kompetent och engagerad och det sker ett nära samarbete för att på bästa sätt kunna tillgodose varje elevs behov och skapa förutsättningar för att hela tiden öka elevernas måluppfyllelse. I vårt arbete är även samverkan med vårdnadshavare viktig. Vi ser det som en förutsättning för att lyckas få eleverna att nå målen och känna sig trygga.

I vårt systematiska kvalitetsarbete analyserar vi elevernas resultat för att hela tiden sträva efter att förbättra vår undervisning. 

Gemensam skolledning

Sätra skola och Brokind Skola har samma skolledning samt en gemensam vision. Brokind och Sätra skolor  - Trygghet, gemenskap och glädje! #förvarjeelev Skolorna samverkar kring elevernas utbildning och Sätras elever bussas till Brokind för undervisning i idrott, musik och på mellanstadiet även engelska.

Varmt välkommen till oss!

Eftermiddagstider skolskjuts Sätra skola

Första turen måndag-fredag: 13:20

Andra turen måndag, tisdag och torsdag: 15:10

Andra turen onsdag: 14:35

Senast uppdaterad den 12 mars 2024