Ledighet och sjukanmälan

Av skollagen 7 kap § 18 följer att en elev i grundskolan får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl, får längre ledigheter beviljas. Rektor beslutar om alla ledigheter

Sjukanmälan

Sjukanmälan måste göras varje dag som ert barn är sjukt.

  • Ring 013-26 26 38 före 07:30 och lämna ett meddelande.

Ledighet

Blankett för ledighetsansökan finns att hämta längst ner på den här sidan. Ledigheter beviljas inte när nationella prov genomförs. Provperiod för ämnesprov fastställs av Skolverket.

Ledighet för elever

Av skollagen 7 kap § 18 följer att en elev i grundskolan får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl, får längre ledigheter beviljas.

Rektor beslutar om alla ledigheter.

Blankett för ledighetsansökan finns att hämta i slutet på den här sidan.

Nationella prov läsåret 2018/2019

Ledigheter beviljas inte när nationella prov för årskurs 6 genomförs. Provperiod för ämnesprov fastställs av Skolverket.

Årskurs 6 Höstterminen 2018

De muntliga delproven i engelska, matematik, svenska och svenska som andraspråk genomförs i slutet av höstterminen. De ska genomföras under den provperiod som Skolverket har fastställt. Provperioden är under veckorna 45–50.

Årskurs 6 Vårterminen 2019

Ämne  Vecka  Provdatum  
svenska, svenska som andraspråk 6

tisdag 5 februari 2019  

svenska, svenska som andraspråk 6 torsdag 7 februari 2019  
engelska 15 måndag 8 april 2019
engelska   15 onsdag 10 april 2019
matematik 19 måndag 6 maj 2019
matematik 19 onsdag 8 maj 2019

Nationella Prov årskurs 3 Vårterminen 2019

Ämnesproven i matematik och svenska och svenska som andraspråk i årskurs 3 ska genomföras i skolor under perioden:

11 mars - 17 maj 2018 (vecka 11-20)

Undvik att ta ledigt under denna period. Exakta datum kommer meddelas av klassläraren.

Mer exakta datum kommer senare.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 4 juni 2018