Hoppa till huvudinnehåll

Ledighet och sjukanmälan

Av skollagen 7 kap § 18 följer att en elev i grundskolan får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl, får längre ledigheter beviljas. Rektor beslutar om alla ledigheter

Sjukanmälan

Sjukanmälan måste göras varje dag som ert barn är sjukt.

  • Du gör frånvaroanmälan i Skola24-apen eller på webbsidan. Både för kortare frånvaro och längre tids frånvaro vid sjukdom. Även Unikum går att sjukanmäla i.
  • Om det är fel på appen 013-208720 före 07:30 och lämna meddelande.

Ledighet

Ledighetsansökan görs i Skola24. Ledigheter beviljas inte när nationella prov genomförs. Provperiod för ämnesprov fastställs av Skolverket.

Ledighet för elever

Av skollagen 7 kap § 18 följer att en elev i grundskolan får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl, får längre ledigheter beviljas.

Rektor beslutar om alla ledigheter.

Ledighetsansökan i skola24.

Nationella prov

Provperiod i årskurs 3

Skolan bestämmer när under den fastställda provperioden som de olika delproven ska genomföras.

Datumen gäller för läsåret 2021/2022.

 
Läsåret 2021/2022
ÄmneProvperiod

matematik

14 mars–20 maj 2022

svenska och svenska som andraspråk

14 mars–20 maj 2022

 

Datum och provperiod i årskurs 6

Datumen gäller för läsåret 2021/2022.

 
Läsåret 2021/2022
ÄmneDelprovVeckaDatumTidsåtgång

svenska, svenska som andraspråk

A

45–49

8 nov-10 dec 2021

60-80 min/helklass + 30 min/grupp om 3 elever

svenska, svenska som andraspråk

B1+C1

6

tis 8 feb 2022

80 + 70 min (exkl. 5-10 min för instruktioner)

svenska, svenska som andraspråk

B2+C2

6

tors 10 feb 2022

80 + 60 min (exkl. 5-10 min för instruktioner)

engelska

A

45–49

8 nov–10 dec 2021

cirka 15 min per elevpar (exkl. 5-10 min för instruktioner)

engelska

B

14

tis 5 april 2022

70 min (exkl. 5-10 min för instruktioner)

+ 45 min (exkl. 5-10 min för instruktioner)

engelska

C

14

tors 7 april 2022

45 min (exkl. 5-10 min för instruktioner)

matematik

A

45–49

8 nov–10 dec 2021

cirka 30 min/grupp om 3-4 elever (exkl. 5-10 min för instruktioner)

matematik

B+C

18

onsdag 4 maj 2022

40-60 min + 60-80 min

matematik

D+E

18

fredag 6 maj 2022

60-80 min + 40-60 min

Inga ledigheter under provperioden!

 

Senast uppdaterad den 18 augusti 2021