Hoppa till huvudinnehåll

Skolråd

Skolrådet träffas cirka fyra gånger per läsår och består av representanter från alla klasser samt personal och rektor.

Inbjudan till mötena mailas till representanterna.

Skolrådet går bland annat igenom ordningsreglerna och framför synpunkter på Likabehandlingsplanen. Skolrådsrepresentanterna förmedlar information om skolans verksamhet till vårdnadshavarna. Varje möte protokollförs.

Datum för läsåret 22/23 är 4 oktober, 30 november, 9 februari och ett datum i maj/juni, klockan 18.00 - 19.00 i personalrummet.

Senast uppdaterad den 30 november 2022