Skolråd

Skolrådet träffas cirka fyra gånger per läsår och består av representanter från alla klasser samt personal och rektor.

Inbjudan till mötena mailas till representanterna.

Skolrådet reviderar bland annat trivselreglerna och framför synpunkter på Likabehandlingsplanen. Skolrådsrepresentanterna förmedlar information om skolans verksamhet till vårdnadshavarna. Varje möte protokollförs.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 24 januari 2020