Hoppa till huvudinnehåll

Björnkärrsskolan

Björnkärrsskolan ligger i stadsdelen Ryd i Linköping och har cirka 200 elever från förskoleklass till årskurs 6. Här finns en klass i varje årskurs, förutom i årskurs 5 där det finns två klasser.

Björnkärrsskolan i Ryd

Björnkärrsskolan ligger i stadsdelen Ryd i Linköping.

Björnkärrsskolan ska vara en skola som både barn, föräldrar och personal känner sig stolta över. Därför arbetar vi med att få alla delaktiga i att skapa verksamheten. Elevrådet sammanträder regelbundet.

Vi har välutbildad och engagerad personal som arbetar i arbetslag för att på bästa sätt kunna möta alla elevers behov av stöd och stimulans.

Vi har tillgång till Nya Rydskolans större idrottshall, musiksal, slöjdsal och hemkunskap.

Vår vision

Vår vision är att Björnkärrsskolan ska vara en skola med trygga elever som görs delaktiga i sitt eget lärande inför framtida utmaningar. Björnkärrsskolan - där varje elev gör skillnad.                         

Senast uppdaterad den 12 mars 2024