Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Fritidshem

Välkommen till oss!

Tre barn sitter på golvet i en förskola och bygger med klossar, två killar och en tjej.

 

Fritidshemmen på Skeda och Slaka skolor strävar efter att stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid (Lgr 11, kap 4). Det sker genom att eleverna erbjuds stimulerande och meningsfulla aktiviteter, erbjuds bra förutsättningar till lek och till material som utvecklar och utmanar barnens olika färdigheter och kunskaper på deras nivå.

Rektor: Jenny Lilja
Telefon: 013-20 60 82

Rektor: Jenny Lilja
Telefon: 013-20 60 82

Senast uppdaterad den 16 augusti 2021