Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Elevhälsa

På skolan har vi en gemensam elevhälsa för grundskola och grundsärskola. Vi arbetar utifrån ett salutogent förhållningssätt, vilket betyder att se det som fungerar för varje barn och bygga vidare på det.

Senast uppdaterad den 23 oktober 2018