Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Kampanjwebb

En kampanjwebb sätter vi upp då det är fler aktörer än bara Linköpings kommun som är avsändare och när man inte ska använda Linköpings kommuns grafiska profil. Kampanjwebben har ett neutralt utseende. Det vill säga den följer inte kommunens grafiska profil när det gäller typsnitt, färger och idémönster.

Startsida Kampanj Startsidan för en kampanjwebb.
Går endast att skapa under sidtyperna Startsida och Platshållare.
Kampanj Vanlig sida Undersidor på en kampanjwebb.
Går endast att skapa under sidtypen Startsida Kampanj.
Engagemangssida Kampanj

Sidor av typen Engagemangssida Kampanj listas i blocket Kampanj Engagemangslista. Engagemangets bild visas både som puff i en engagemangslista och som artikelbild på engagemangssidan.
Går endast att skapa under sidtyperna Startsida Kampanj och Kampanj Vanlig sida.

Förutom dessa specialblock för kampanjwebben kan man även lägga till blocken Länk och Inbäddningsblock (för exempelvis en video eller ett sociala medier-flöde).

Ramblock Kampanj  Ett ramblock är grundblocket för en funktion på sidtypen Startsida Kampanj. Man kan välja en rubrik och en bakgrundsfärg eller bakgrundsbild som fyller hela sidbredden.
Kampanj Engagemangslista Listar puffar av sidtypen Engagemangssida Kampanj. Finns möjlighet att lägga upp ett RSS-flöde och filtrering på egenvalda kategorier i EpiServers kategoriträd.
Kampanj Puff Puff till Startsida Kampanj  med en ikon, rubrik, text och länk.
Kampanj Textstycke  

Kampanj Videolista

Visar en lista av filmer från en kategori i 23 video (Linköping Play).
Kampanj Karusell Karusellblock för partnerpuffar.

Kampanj Partnerpuff

I en partnerpuff lägger man in en bild (logotyp) och en länk.

Startsida

 • Skapa en sida av typen Startsida Kampanj under Startsida i trädstrukturen.
 • Bocka ur Visa i navigering innan du publicerar sidan. Annars visas kampanjwebben i toppmenyn på linkoping.se.
 • Fyll i fältet Rubrik (om annan än sidans namn) om du vill att det ska stå någon annan rubrik än sidans namn på startsidan. Det blir automatiskt sidans namn om inget fylls i.
 • Fyll i fältet Brödtext och centrera texten om du vill ha en text under rubriken på startsidan.
 • Rubrik och brödtext kommer att hamna på en vit bakgrund.

Sidhuvud

 • På startsidan går du till fliken Sidträdsinställningar och rubriken Sidhuvudsinställningar.
 • Bocka i rutan Bryt arv av sidhuvudsinställningar.
 • Klicka på knappen med tre prickar (...) intill fältet Länkmål för logotyp och peka ut startsidan för din nya kampanjwebb.
  Då blir text/logotyp en länk som gör att besökaren lätt kan ta sig till startsidan både på en desktop och mobil.

Text istället för logotyp i sidhuvudet

 • Skriv din text i fältet Textversion om logotyp saknas.
  Fyller du inte i något i fältet tar mallen automatiskt sidans namn.
  Är fältet Rubrik (om annan än sidans namn) ifyllt visas den texten istället.
 • Är en logotyp inlagd visas den istället för texten.
  • Texten bör inte vara för lång, se till att den får plats i mobilläge.

Lägg in en logotyp i sidhuvudet

Om logotypen inte redan finns i Imagevault behöver du lägga in den där innan du går vidare.
Det bör vara en långsmal logotyp. Logotypen kommer att anpassas efter maxhöjden i sidhuvudet vilket är väldigt smalt. Logotypen behöver även ha en genomskinlig bakgrund (exempelvis en png/jpg skapad från en eps utan bakgrund).

 • Klicka på knappen Lägg till ny fil intill fältet Logotyp - Imagevault.
 • Leta upp din logotyp, markera den och klicka på Lägg till.

Meny (hamburgermeny) alternativt ingen meny

Du behöver alltid peka ut att det är sidorna under din startsida som ska visas i menyn annars hämtar den sidorna från en nivå upp.

De sidor du inte vill ska synas i menyn måste ha checkrutan Visa i navigering urbockad. VIll du inte ha någon hamburgermeny alls måste alla sidor under startsidan ha checkrutan Visa i navigering urbockad.

 • På startsidan går du till fliken Sidträdsinställningar.
 • Under rubriken Navigeringsinställningar hittar du fältet Rotnod för huvudmeny.
 • Klicka på knappen med tre prickar (...) intill fältet och peka ut startsidan för din nya kampanjwebb.

Toppbild/film i fullbredd

Lägg till en bild

Om logotypen inte redan finns i Imagevault behöver du lägga in den där innan du går vidare. Bilden ska vara i storlek 2000x400 pixlar och 72 dpi.

När du ska välja bild till fullbreddsytan behöver du tänka på att det viktigaste ska ligga på mitten (1/3-del) av bilden för att synas i mobilläge då sidorna beskärs ju smalare ytan blir.

 • På fliken Innehåll på startsidan hittar du fältet Header-bild.
 • Klicka på knappen Lägg till ny fil.

 • Leta upp din bild, markera den och klicka på Lägg till.

Lägg till en film

För att kunna lägga upp en film måste du ha en direktlänk till filmen från Linköping Play. Ta kontakt med en administratör för Linköping Play (23 video).

När du ska välja film till fullbreddsytan behöver du tänka på att det viktigaste ska ligga på mitten (1/3-del) av bilden för att synas i mobilläge då sidorna beskärs ju smalare ytan blir.

Instruktion, för att få fram direktlänk till film i play, till den som är admin i 23 video:
Gå till den film som ska läggas upp på kampanjwebben.

Välj valet Ladda ner i vänstermenyn.
Högerklicka på Ladda ner-pilen intill Full HD (720p) och välj Kopiera länkadress.

 • På fliken Innehåll på startsidan hittar du fältet Header-bild (se ovan hur du lägger in en bild i den rutan).
  Bilden behövs för att visas om det tar en stund att ladda filmen. 
 • I fältet Header film lägger du in en direktlänk från play till den film du vill lägga upp.
 • Om du lägger in en text i fältet Filmrubrik dyker det upp en rubrik över filmen.
 • Om du lägger in en text i fältet Filmtext dyker det upp en text över filmen.

Sidfot

Sidfoten är uppbyggd i tre kolumner. I sidfoten kan man lägga in länkar med tillhörande ikon, text och logotyp. Om man vill kan man lägga in en rubrik till varje kolumn.

 • På startsidan går du till fliken Sidträdsinställningar.
 • Under rubriken Sidfotsinställningar hittar du rubrikerna Vänsterspalt, Mittenspalt och Högerspalt med tillhörande rubrikfält och innehållsyta.
 • För att lägga till en länk med ikon framför (ikonen visar att texten är klickbar) lägger du till ett länkblock i innehållsytan.
 • För att lägga till text eller logotyp lägger du in ett textblock i innehållsytan.
  • En logotyp bör max vara 210 pixlar bred. Har du en bredare logotyp i Imagevault går den att justera i textblocket. 
  • Logotypen behöver ha en genomskinlig bakgrund (exempelvis en png/jpg skapad från en eps utan bakgrund).
  • Logotypen bör centreras i textblocket för att det ska bli snyggt både på desktop och mobil.

Undersida

 • Under startsidan du skapade upp ovan skapar du en sida av typen Kampanj Vanlig sida.
 • Publicera.

Exempel på funktioner på en kampanjstartsida

För att lägga till nya funktioner på startsidan börjar du alltid med att skapa upp ett ramblock i innehållsytan.

Om du endast vill lägga till en rubrik med text gör du enligt nedan men avslutar när du har valt bakgrundsfärg eller bakgrundsbild.

 • Klicka på skapa ett nytt block i innehållsytan på startsidan.
 • Välj blocket Ramblock Kampanj.
 • Fyll i fältet Rubrik om du vill ha en rubrik till funktionen.
 • Fyll i fältet Brödtext om du vill ha en förklarande text till rubriken.
 • Välj en bakgrundsfärg i fältet Bakgrundsfärg på ramen eller lägg till en bakgrundsbild i fältet Bakgrundsbild.
 • Klicka på Skapa.
 • Klicka på skapa ett nytt block i innehållsytan Innehållsyta ramblock.

Gå vidare till den funktion nedan som du vill skapa upp.

Ikonpuffar

Man kan lägga in 1-4 ikonpuffar. De lägger sig centrerat på sidan.
På desktop blir det snyggast om man lägger till tre eller fyra ikonpuffar.

 • Välj blocktypen Kampanj puff.

Nyheter/evenemang med möjlighet till filtrering och RSS-prenumeration

 • Välj blocktypen Kampanj Engagemangslista.

Sociala medier-flöde

 • Välj blocktypen Inbäddningsblock.

Videolistning

För att kunna lägga upp en videolistning måste du ha ett album-id till den kategori du vill lista från Linköping Play. Vill du även lägga upp en större film behöver du ett film-id. Ta kontakt med en administratör för Linköping Play (23 video).

Instruktion, för att få fram album-id, till den som är admin i 23 video:
Välj Categories.
Klicka på den kategori du vill hämta flödet från.
Uppe i url:en tar du de siffror som står efter "http://play.linkoping.se/manage/videos?tab=categories&album_id="

Instruktion, för att få fram film-id, till den som är admin i 23 video:
Gå till den film du vill lägga upp som stor film.
Uppe i url:en tar du de siffror som står sist i länken.

 • Välj blocktypen Kampanj Videolista.

Karusell med samarbetspartners

På en sida får det plats 4x3 logotyper. Lägger man till fler logotyper får man swipa för att få fram en sida till med ytterligare upp till 12 stycken. Finns ingen begränsning på antal sidor.

 • Välj blocktypen Kampanj Karusell.
 • I blocket Kampanj Karusell lägger du in blocktypen Kampanj Partnerpuff för varje logotyp du vill lägga in.

 

Senast uppdaterad den 3 maj 2019

Chatta
Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: