Hoppa till huvudinnehåll

Skapa en nyhets- eller evenemangslista

Blocket Nyhets- och evenemangslista kan endast skapas av infomaster eller våra huvudredaktörer.

Skapa en behållare för det innehåll som ska visas i listan

 • Öppna navigeringsfönstret genom att klicka på knappen Växla navigeringsfönster.
 • Markera en plats i trädstrukturen där du vill skapa din behållare.
 • Klicka på plusknappen (Skapa innehåll).
 • Välj Ny sida.
 • Klicka på sidtypen Platshållare.
 • I fältet Namn skriver du Nyheter alternativt Evenemang.
  Denna text syns endast i redigeringsläget.
 • Klicka på knappen OK, du hamnar då i vyn På sidan-redigering.
 • Publicera sidan.

 

Skapa en nyhetslista

 • Gå till den sida du ska lägga en nyhetslista på.
 • Öppna resursfönstret genom att klicka på knappen Växla resursfönster.
 • Klicka på fliken Block.
 • Ska nyhetslistan ligga lokalt markerar du katalogen För denna Sida. Ska den ligga globalt markerar du den katalog i trädstrukturen som du vill lägga blocket i.
 • Klicka på plusknappen (Nytt block), du får då upp ett fönster som visar de block du har att välja på.
 • Klicka på blocket Nyhets- och evenemangslista.
 • I fältet Namn väljer du en text som tydligt anger vad det är för ett länkblock. Denna text syns endast i redigeringsläget och är till för att du ska hålla isär dina olika block.
 • Klicka på knappen OK, du hamnar då i vyn På sidan-redigering.
 • Klicka på knappen Alla egenskaper.
 • I fältet Visa typ av innehåll väljer du Nyheter.
 • Vid fältet Hämta innehåll från klickar du på knappen med tre punkter och markerar den platshållare i trädstrukturen som du vill hämta nyheter från.
 • Klicka på knappen OK.
 • RSS-flöde
 • Visa bara dagens nyheter/evenemang (kryssruta)
 • Antal nyheter i listan
 • Antal ytterligare nyheter i expanderat läge
 • Publicera blocket.

Lägg in nyheter i din nyhetslista

Dra in nyhetslisteblocket på den sida du vill ha den på

 

Skapa en evenemangslista

 • Gå till den sida du ska lägga en evenemangslista på.
 • Öppna resursfönstret genom att klicka på knappen Växla resursfönster.
 • Klicka på fliken Block.
 • Ska evenemangslistan ligga lokalt markerar du katalogen För denna Sida. Ska den ligga globalt markerar du den katalog i trädstrukturen som du vill lägga blocket i.
 • Klicka på plusknappen (Nytt block), du får då upp ett fönster som visar de block du har att välja på.
 • Klicka på blocket Nyhets- och evenemangslista.
 • I fältet Namn väljer du en text som tydligt anger vad det är för ett länkblock. Denna text syns endast i redigeringsläget och är till för att du ska hålla isär dina olika block.
 • Klicka på knappen OK, du hamnar då i vyn På sidan-redigering.
 • Klicka på knappen Alla egenskaper.
 • I fältet Visa typ av innehåll väljer du Evenemang.
 • Vid fältet Hämta innehåll från klickar du på knappen med tre punkter och markerar den platshållare i trädstrukturen som du vill hämta evenemang från.
 • Klicka på knappen OK.
 • RSS-flöde
 • Visa bara dagens nyheter/evenemang
 • Antal nyheter i listan
 • Antal ytterligare nyheter i expanderat läge
 • Publicera blocket.

Lägg in evenemang i din evenemangslista

Dra in evenemangslisteblocket på den sida du vill ha den på

 

Exempel

Senast uppdaterad den 15 juli 2016