Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Spara lokalt eller globalt

Om ett block eller en fil bara ska användas på en sida väljer du att skapa den lokalt på sidan. Ska den användas på flera sidor skapar du den i den globala strukturen. Ditt block är lätt att flytta om du ändrar dig. Inga länkningar till blocket förstörs vid en flytt.

Globalt för återanvändning

Globala block och filer går att återanvända på flera sidor. Blocket/filen måste vara sparad i den trädstruktur som finns i Resursfönstret för att den ska vara global.

Vissa typer av block/filer ska alltid läggas i en gemensam struktur för alla förvaltningar:
Självservice - För alla webbplatser/Gemensamt/Självservice
Styrdokument - För alla webbplatser/Gemensamt/Styrdokument

Lokalt för det som endast används på ett ställe

Lokala block och filer går inte att återanvända utan används enbart på den sida/det block den är publicerad under. Fördelen med lokala block/filer är att om sidan den tillhör tas bort så tas även blocket/filen bort och det ligger inte kvar gammalt innehåll som inte används längre.

Ditt block är däremot lätt att flytta om du skulle ändra dig. Inga länkningar förstörs vid en flytt.

Lokala block

Blocket måste vara publicerat i katalogen För denna Sida för den sida blocket ska läggas in på för att den ska bli lokal.

Lokala filer

En fil måste vara publicerad i katalogen För detta Block för det block den ska läggas in i för att den ska bli lokal.

En fil ska aldrig vara publicerad under en sida utan hör alltid till ett block.

Senast uppdaterad den 23 december 2016