Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Fritidsgård Linghem

Linghemsgården ligger i anslutning till Linghemsskolan och bedriver rastverkamhet skoltid samt kvällsverksamhet tisdagar-onsdagar 18.00-21.00 och fredagar 18.00-22.30 för åldern 13-18 år. På lov och studiedagar kan olika arrangemang anordnas.

Fritidsverksamheten för ungdomar 13-18 år

Linghemsgården erbjuder ett brett utbud av verksamhet för ungdomar. Verksamheten möter olika intressen och behov samt ungdomarna deltar själva i planering och genomförande av olika arrangemang och verksamheter.

Airhockey

Café med mackor, jucie mm.

Tvspelsrum

Chillrum med musik och projektorutrustning

Liten Lekhall för pingis, innebandy, fotboll mm. Hallen är även utrustad med projektor och ljudanläggning för föreläsningar osv.

Mötes och skapar rum.

Musikgrum som används i skolundervisning

Ungdomsarenor i Linköping

För mer information om förhållningsregler, likabehandlingsplan och verksamhetsuppdrag besök ungdomsarenornas sida.

Rastöppet

På Linghemskolans rastverkamhet finns möjlighet att t ex spela air hockey, pingis eller bara hänga på raster och håltimmar, samt att handla t ex mackor, festis och frukt.

Fritidsgård Linghem

Verksamhetschef: Steffan Kapellner 013-20 57 61  

Till e-postformulär för Fritidsgård Linghem

E-post: kulturscener.ungdom@linkoping.se

Telefon: 013-20 57 49

Besöksadress: Gällstavägen 22 (se karta)

Postadress: 581 81 Linköping

Webbadress: https://www.linkoping.se/unglinghem https://www.linkoping.se/unglinghem

Senast uppdaterad den 23 oktober 2019