Hoppa till huvudinnehåll

Elsa Brändströms skola

Välkommen till Elsa Brändströms skola. Vår fina högstadieskola i hjärtat av Linköping.
Här kan du få information om skolan och se en presentationsfilm.
Här loggar du som vårdnadshavare och elev in till e-tjänster, schema och Unikum.

Exteriör bild Elsa Brändströms skola

 

Skolstart höstterminen 2024 Elsa Brändströms skola

Skolan startar torsdagen den 15 augusti.

År 7 samlas på skolgården klockan 08.30.

År 8 och 9 samlas i hemklassrummet klockan 09.30.

Välkommen till ett nytt läsår hos oss på Elsa!

Vänligen
Anders Ekelund och Peter Augustsson
Skolledning Elsa Brändströms skola

 

 

Digitalt öppet hus

Linköpings kommunala högstadieskolor erbjuder digitalt öppet hus, istället för fysiskt öppet hus. Det gör vi genom våra Öppet hus-filmer. Välkommen att kontakta oss om du har frågor. Kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan.

Vi på Elsa Brändströms skola arbetar för att skapa en verksamhet som vi alla kan vara stolta över. Vi vill att alla elever ska känna sig välkomna och uppmärksammade.

Vår verksamhet ska väcka nyfikenhet och lust att lära. Skolan ska utveckla eleverna till att kunna samarbeta och framföra sina åsikter på ett bra sätt. Varje elev behandlas lika och ges lika möjlighet till utveckling och lärande. Här ska alla elever och vuxna känna trygghet och glädje, respekt och omtänksamhet. Vi arbetar med att stärka alla elevers självkänsla och tilltro till den egna förmågan.

Vår vision

En skola för alla med trygghet, engagemang, samhörighet och mångfald. Bra ämnesundervisning med språket i centrum skapar broar till elevernas framtid.

Vi strävar efter att alla elever som lämnar oss efter år 9 ska ha utvecklats till:

  • Tänkande och reflekterande människor som tar initiativ och fattar kloka beslut
  • Vetgiriga individer som känner glädje och lust att lära
  • Kommunikativa människor som med säkerhet kan uttrycka sina idéer på flera olika språk
  • Risktagare som är trygga även i ovana situationer
  • Kunniga och vidsynta personer med en global medvetenhet
  • Ansvarsfulla och ärliga människor. Omtänksamma och lyhörda personer som vill hjälpa andra
  • Välbalanserade människor som förstår vikten av såväl fysisk som psykisk balans för personligt välmående 

Språkinriktning

På Elsa Brändströms skola finns det en språkinriktning.

Elever som väljer vår språkinriktning får läsa ytterligare ett modernt språk. De som läst t.ex. spanska i år 6 kan välja att även läsa franska eller tyska i tre år och få betyg i detta. Dessutom läser de ett pass per vecka om hur man uttrycker sig språkligt.

För att söka skolans inriktning söker man till Elsa Brändströms skola i skolvalet. De elever som får plats erbjuds sedan att söka inriktningen. Eleverna går i samma klass och har minst en språklärare som mentor.

Senast uppdaterad den 28 maj 2024