Hoppa till huvudinnehåll

Om förskolan

Förskolan Skattegården 72A består av fem avdelningar. På två avdelningar är barnen är 1-3 år och tre avdelningar är äldrebarnsavdelningar med barn i åldern 3-5 år. En av dessa, Mulle Meck, är en mobil avdelning (förskolebuss). Till förskolan hör en större gård som är indelad i fyra sektioner. Förskolan har även en egen kock som lagar god och näringsrik mat.
Vår vision är ”En förskola för alla där människor och kunskap växer”!

Förskolan Skattegården 72A-B

Förskolan Skattegården 72A

Språkutveckling

Då vår förskola ligger i ett mångkulturellt område där många barn har ett annat modersmål än svenska läggs stor vikt vid barns språkutveckling på såväl svenska som på modersmålet. För att nå målen använder pedagogerna sig av språkutvecklande arbete i olika former, tema/projektarbete, inspirerande och utmanande lärmiljöer, pedagogisk dokumentation samt digitala verktyg.

Barns delaktighet och inflytande

Att barnen har inflytande över och kan påverka sin vistelse på förskolan är viktigt. Vi tar därför tillvara på och utgår ifrån barnens intressen, tankar och förmågor då vi utformar våra temaarbeten/projekt. I arbetet med olika teman/projekt ingår många olika delar - värdegrundsarbete, språkutveckling, matematik, skapande, drama, rörelse, naturvetenskap, teknik, jämställdhets- och genusarbete.

Pedagogiska lärmiljöer

Barn lär sig olika saker i olika miljöer. Våra miljöer ska inspirera till utvecklande lek och lustfyllt lärande. Tillsammans med barnen anpassar vi kontinuerligt våra lärmiljöer utifrån barnens behov och intressen samt efter temat/projektet. I vår utemiljö erbjuds barnen en variation av utmaningar och vi utnyttjar också vårt närområde för aktiviteter och utforskning.

Pedagogisk dokumentation

För att kunna möta alla barn där de befinner sig inom olika områden och utmana dem i deras fortsatta lärande följer pedagogerna barnens utveckling genom olika former av pedagogisk dokumentation. Detta kan till exempel vara foton, observationer, filmer och text. De pedagogiska dokumentationerna ligger sedan till grund för verksamhetens planering.

Avdelning

Nummer

Avdelning Silverstjärnan  

013-26 36 41

Avdelning Guldhjärtat 

013-26 36 42

Avdelning Pärlan

013-26 36 43

Avdelning Diamanten

013-20 72 92

Avdelning Mulle Meck

072-240 07 76 

Kök/kontor

013-26 36 44

Postadress: Förskolan Skattegården 72A
581 81 LINKÖPING

Webbadress: https://www.linkoping.se/fskskattegarden72a https://www.linkoping.se/fskskattegarden72a

Rektor: Maria Bülow
Telefon: 013-26 31 81 

Rektor biträdande: Jenny Tengdelius
Telefon: 013-20 76 05

Senast uppdaterad den 28 april 2023