Om förskolan

Förskolan Skattegården 72A består av fem avdelningar. På två avdelningar är barnen är 1-3 år, tre avdelningar är äldrebarnsavdelningar med barn i åldern 3-5 år. En av dessa, Mulle Meck, är en mobil avdelning (förskolebuss). Till förskolan hör en större gård indelad i fyra sektioner. Förskolan har en egen kock som lagar god och näringsrik mat.
Vår vision är ”En förskola för alla där människor och kunskap växer”!

Förskolan Skattegården 72A-B

Förskolan Skattegården 72A

Språkutveckling

Då vår förskola ligger i ett mångkulturellt område där många barn har ett annat modersmål än svenska läggs stor vikt vid barns språkutveckling på såväl svenska som på modersmålet. För att nå målen använder pedagogerna sig av språkutvecklande arbete i olika former, tema/projektarbete, inspirerande och utmanande lärmiljöer, pedagogisk dokumentation samt digitala verktyg.

Barns delaktighet och inflytande

Att barnen har inflytande över och kan påverka sin vistelse på förskolan är viktigt. Vi tar därför tillvara på och utgår ifrån barnens intressen, tankar och förmågor då vi utformar våra temaarbeten/projekt. I arbetet med olika teman/projekt ingår många olika delar; värdegrundsarbete, språkutveckling, matematik, skapande, drama, rörelse, naturvetenskap, teknik, jämställdhets- och genusarbete.

Pedagogiska lärmiljöer

Barn lär sig olika saker i olika miljöer. Våra miljöer ska inspirera till utvecklande lek och lustfyllt lärande. Tillsammans med barnen anpassar vi kontinuerligt våra lärmiljöer utifrån barnens behov och intressen samt efter temat/projektet. I vår utemiljö erbjuds barnen en variation av utmaningar och vi utnyttjar också vårt närområde för aktiviteter och utforskning.

Pedagogisk dokumentation

För att kunna möta alla barn där de befinner sig inom olika områden och utmana dem i deras fortsatta lärande följer pedagogerna barnens utveckling genom olika former av pedagogisk dokumentation, till exempel foton, observationer, filmer och text. De pedagogiska dokumentationerna ligger sedan till grund för verksamhetens planering.

Avdelning Silverstjärnan  

tel. 013-26 36 41

Avdelning Guldhjärtat 

tel. 013-26 36 42

Avdelning Pärlan

tel. 013-26 36 43

Avdelning Diamanten

tel. 013-20 72 92

Avdelning Mulle Meck

tel. 072-240 07 76 

Kök/kontor

tel. 013-26 36 44

Förskolan Skattegården 72A

Skicka e-post till Förskolan Skattegården 72A

E-post: norraskolomradet@linkoping.se

Telefon: 013-26 36 41

Besöksadress: Skattegården 72A (se karta)

Postadress: Förskolan Skattegården 72A
581 81 LINKÖPING

Webbadress: http://www.linkoping.se/fskskattegarden72a http://www.linkoping.se/fskskattegarden72a

Rektor: Linda Østergaard Hansen
Telefon: 013-29 48 21

Rektor biträdande: Petra Liborg
Telefon: 013-26 27 37

Se fler kontaktuppgifter
Se färre kontaktuppgifter
Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 1 oktober 2018