Hoppa till huvudinnehåll

Förskolan Stenbrötsgatan 5

Förskolan Stenbrötsgatan är en förskola för ca 100 barn från 1- 5 år. Den här förskolan kommer att avvecklas i augusti 2024.

Telefon till våra avdelningar

Kottebo: 013 20 56 59

Krusidullen och Krumeluren: 013 20 61 13

Läslusen och Bokmalen: 013 26 21 34

Postadress: Förskolan Stenbrötsgatan 5
581 81 LINKÖPING

Webbadress: https://www.linkoping.se/fskstenbrotsgatan5 https://www.linkoping.se/fskstenbrotsgatan5

Rektor: Anette Bågesund
Telefon: 013-26 26 50

Biträdande rektor: Anna Örtlund Frimodig
Telefon: 013-20 53 08

Senast uppdaterad den 12 februari 2024