Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Förskolan Tingsvägen 2A

Förskolan Maskrosen tillhör område Ryd och Jägarvallen. Vi är inspirerade av Reggio Emilias filosofi. Det innebär bland annat att barnen själva och tillsammans med pedagoger får möjlighet att utforska och undersöka sina tankar och intressen i projektform.

Några av de uttryckssätt som barnen ges möjlighet att utforska är målning, lera, dans, film, foto, bygg- och konstruktion. Alla lär vi oss på olika sätt och har olika intressen och genom att arbeta så här har alla barn chansen att kunna bidra med sina kunskaper och kompetenser. Allt för att skapa en meningsfull och lustfylld dag för barnen.

Att vara barn hos oss

På Ryds förskolor arbetar vi för att alla barn ska få bli sina bästa jag. Vår barn- och kunskapssyn bygger på att barn är kompetenta och att man behöver befinna sig i lustfyllda, kreativa och meningsfulla sammanhang för att lärandet ska bli så långsiktigt som möjligt – ett livslångt lärande.

Vår barnsyn

Vi arbetar aktivt för att ständigt vara så nära barnen som möjligt i deras undersökande och frågor. Vi utgår från barnens styrkor då alla barn har unika kompetenser och unika bidrag till gruppen.
Vi delar oss i mindre grupper under dagen. Varje barn får, på så sätt, lättare att komma till tals, får mera utrymme och ro i leken och i sitt eget utforskande.

Våra arbetsmetoder

Vi arbetar efter Reggio Emilias filosofi där grunden handlar om att erbjuda en demokratisk plats där barn får växa och utforska tillsammans. Miljöerna på förskolan är nogsamt uppbyggda för att skapa en tilltalande miljö, fylld med undersökande och tilltro.

Vi arbetar projekterande vilket innebär att vi tar fokus på barnens tankar och frågor och, i det, fångar och förbinder de olika delarna i lärandet (så som språk, lek, matematik, naturvetenskap och mycket mer).

 

 

 

Nyheter
Tingsvägen 2A

Till e-postformulär för Tingsvägen 2A

E-post: forskoleomraden@linkoping.se

Telefon: 013-20 69 09

Besöksadress: Tingsvägen 2A (se karta)

Postadress: Förskolan Tingsvägen 2A
581 81 LINKÖPING

Webbadress: http://www.linkoping.se/fsktingsvagen2a http://www.linkoping.se/fsktingsvagen2a

Förskolechef: Karin Karlsson
Telefon: 013-29 49 76

Se fler kontaktuppgifter
Se färre kontaktuppgifter
Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 7 maj 2020