Introduktion

Introduktion handlar om att ge barnet en trygg start i förskolan tillsammans med vårdnadshavare och en möjlighet att lära känna pedagoger och verksamheten.

Introduktion

Förskolorna i Sturefors har en introduktionsperiod, då barn och vårdnadshavare vistas tillsammans i förskolan. Vi tycker att det är viktigt att ge barnet en trygg start i förskolan och då möta den nya miljön tillsammans med någon de känner. Vårdnadshavare och pedagoger får också en möjlighet att lära känna varandra.

Information inför introduktionen

Information om verksamheten och välkomstbrev skickas hem till vårdnadshavare och barn innan introduktionen. Vid första introduktionsdagen informerar pedagogerna om verksamhetens innehåll och aktiviteter.

Öppen kommunikation och trygghet

Vi arbetar för en förtroendefull och öppen kommunikation så att vårdnadshavare och barn ska känna sig trygga, med en bra start i förskoleverksamheten.

Introduktionen är en viktig del av verksamheten för barnets trygghet och anknytning. Under introduktionen som tar ca 2 veckor är du med som vårdnadshavare och ska finnas tillgänglig när barnet lämnas på förskolan. En tid efter introduktionen följer pedagogerna upp den första tiden i förskolan med ett uppföljningssamtal tillsammans med vårdnadshavare för utbyte av viktig information.

Barnets lärande

De barn som kommer till förskolan är redan igång med sitt lärande och har olika mål för sin utveckling. Den mest intensiva inlärningsperioden äger rum under just förskoleåldern. Förskolan ska erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och aktivitet.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 28 juni 2018