Forum för samverkan

Samverkan förskola-hem på förskolan sker bland annat genom föräldramöte, samverkansråd, trivselaktiviteter, samt den dagliga kontakten vid lämning och hämtning.

Samverkan förskola-hem

Samverkan sker genom föräldramöten, samverkansråd, utvecklingssamtal, trivselaktiviteter som jul/luciafirande, öppet hus kopplat till tema arbetet och sommarfest. Samverkan förskola-hem sker också dagligen genom lämning och hämtning, där viktig och värdefull information om barnets tid i förskolan ges.

Föräldramöte

Varje höst har förskolan ett föräldramöte för att ge er vårdnadshavare inblick i förskolans utbildning när det gäller innehåll och aktiviteter.

Samverkansråd

Ett samverkansråd består av en samrådsrepresentant från varje avdelning på förskolorna, förste förskollärare, biträdande rektor och rektor. Samverkansrådet träffas en gång per utbildningsår och förskolechef är sammankallande.

Samverkansråd äger rum i början av april. 

Överlämning förskola-förskoleklass-fritidshem

I dokumentet nedan finns information om hur överlämning från förskola till förskoleklass-fritidshem i Sturefors-Bestorp-Brokind går till; med tidsplan, aktivitet och vem som är ansvarig.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 13 juni 2019