Hoppa till huvudinnehåll

Om förskolan

Här kan ni ta del av förskolans avdelningar, det pedagogiska arbetet, tema i området samt få en inblick i och inspireras av avdelningarnas pedagogiska arbete. Du kan även ta del av information gällande introduktion, matsedel, när barnet är sjukt och kollektiv olycksfallsförsäkring genom att gå in på specifik undersida i menystrukturen. På sidan finner ni även kontaktuppgifter till förskolan och förskoleområdets administration.

Lekplatsen bakom Brokinds skola, med rutschkana och sandlåda. I bakgrundern skolans baksida.

 

Välkommen till förskolan Melskogsvägen

"En förskola för alla där kunskap och människor växer"

Avdelningar

Förskolan Melskogsvägen 32 består av tre avdelningar och en förskolebuss och ligger i natursköna Brokind med promenadavstånd till skog och andra utmanande lekmiljöer. Avdelningarnas namn är:

  • Hasseln med barn mellan 1-2 år
  • Rönnen med barn mellan 2-3 år
  • Eken med barn mellan 3-4 år
  • Förskolebuss med barn 5 år

Det pedagogiska arbetet i förskolan

Det pedagogiska arbetet grundar sig på Läroplanen för förskolan, Lpfö 18. Vi arbetar utifrån olika teman som utmanar barns nyfikenhet och förståelse för bland annat språk, matematik, naturvetenskap och hållbar utveckling.

Vi delar barnen i mindre grupper i olika aktiviteter för att möjliggöra varje barns enskilda lärande samt varje barns utrymme för lek, språk och kommunikation.

Tema

Gemensamt tema i området Sturefors, Bestorp och Brokind är Djur och natur med kopplingar till vårt prioriterade område: matematik.

Avdelningarnas pedagogiska arbete

Förskolebuss

På avdelningen Förskolebussen är barnen födda år 2017. Vi bedriver vår undervisning i de olika miljöerna som vi åker till. Detta gör att våra lärmiljöer blir varierade, men att vi bedriver samma undervisning som på en vanlig förskoleavdelning. I förskolebussen utgår vårt tema i ”Den svenska naturen”. I vårt arbete följer vi naturen under året och resonerar omkring vad som händer i naturen och med djuren som bor där, under de olika årstiderna såsom exempelvis hösten.

Rönnen

På Rönnen är barnen mellan 3-4 år och här arbetar vi i stor uträckning med vårt prioriterade språkmål kopplat till matematik med fokus på volym, mäta och jämföra. Utifrån målet planeras vår undervisning varje vecka utifrån barnens intresse, samt vad vi pedagoger vill erbjuda barnen i våra dagliga möten och lärmiljöer.

Vi arbetar med en fokusbok, och detta året blev det Arnes stora läskiga tänder. Utifrån boken kommer vi att arbeta med hela läroplanens olika delar. Vi utforskar genom boksamtal och stannar i frågorna som barnen ställer under samtalen. Utifrån boken ska omsorg, lärande och utveckling få bilda en helhet.

I vår grundstruktur är vi indelade i mindre grupper under förmiddagen. Då är vi uppdelade på olika platser: inne på avdelningen, i skogen eller ute på gården. Varje torsdag har vi på Rönnen tillgång till Brokindshallen där vi tränar grovmotorik genom till exempel hinderbana. Här blir rörelse och musik en stor del av undervisningen.

 

Barnomsorg när du inte arbetar eller studerar

Barnomsorg erbjuds även barn, 1-5 år, vars vårdnadshavare är arbetssökande eller är föräldraledig med syskon. Barnomsorg erbjuds i form av förskola 4 timmar per dag, måndag till fredag. Syftet är att ge barnet möjlighet att, för sin egen utveckling, delta i en pedagogisk verksamhet.

I område Sturefors, Bestorp och Brokind är tiden förlagd 08:00-12:00, lunch ingår. 

Om ni har frågor eller är nyfikna på hur vi har det, är ni hjärtligt välkomna. Ring gärna innan så att vi har möjlighet att ta emot er på bästa sätt.

Rektor

Marie Sturehed 013-20 55 02

Biträdande rektor

Maria Bjerke 013-26 27 55

Biträdande rektor

Lotta Dahlqvist 013-20 55 51

Biträdande rektor

Glenn Löfström 013-20 75 62

Administrativ assistent

Maria Malmén 013-29 47 77

Bemanningsadministratör

Amanda Segerberg 013-20 51 90

Specialpedagog

Marie Petersson 013-26 27 44

Vaktmästare

Micael Sandell 013-29 40 71

Postadress: Förskolan Melskogsvägen 32
581 81 LINKÖPING

Webbadress: https://www.linkoping.se/fskmelskogsvagen32 https://www.linkoping.se/fskmelskogsvagen32

Rektor: Marie Sturehed
Telefon: 013-20 55 02

Biträdande rektor: Lotta Dahlqvist
Telefon: 013-20 55 51

Senast uppdaterad den 10 november 2022