Hoppa till huvudinnehåll

Om förskolan

Välkommen till förskolan Melskogsvägen 32. På den här sidan hittar du information om våra avdelningar, kontaktuppgifter och sidan ger dig en inblick i vårt pedagogiska arbete. I menyn hittar du undersidor med information om introduktion på Melskogsvägen och kan se vad barnen serveras för mat varje vecka. I menyn hittar du även praktisk information om hur du gör när barnet är sjukt och om kollektiv olycksfallsförsäkring.

Lekplatsen bakom Brokinds skola, med rutschkana och sandlåda. I bakgrundern skolans baksida.

 

Välkommen till förskolan Melskogsvägen

"Vi får alla barn att lyckas!"

Avdelningar

Förskolan Melskogsvägen 32 består av tre avdelningar och en förskolebuss och ligger i natursköna Brokind med promenadavstånd till skog och andra utmanande lekmiljöer. Avdelningarnas namn är:

  • Hasseln med barn mellan 1-2 år
  • Rönnen med barn mellan 2-3 år
  • Eken med barn mellan 3-4 år
  • Förskolebuss med barn 5 år

Det pedagogiska arbetet i förskolan

Det pedagogiska arbetet grundar sig på Läroplanen för förskolan, Lpfö 18. Vi arbetar utifrån olika teman som utmanar barns nyfikenhet och förståelse för bland annat språk, matematik, naturvetenskap och hållbar utveckling.

Vi delar barnen i mindre grupper i olika aktiviteter för att möjliggöra varje barns enskilda lärande samt varje barns utrymme för lek, språk och kommunikation.

Tema

Gemensamt tema i området Sturefors, Bestorp och Brokind är Djur och natur med kopplingar till vårt prioriterade område - språkutveckling "att barnets förmåga att kunna berätta och uttrycka tankar ska öka".

Avdelningarnas pedagogiska arbete

Hasseln

På avdelningen Hasseln utmanar vi de yngsta barnen, i åldern cirka 1-2 år. Vårt största fokus är att ge barnen en trygg start och introduktion i förskolans utbildning. Vi utgår från barnens intressen och just nu är de intresserade av böcker. Därför har vi valt att arbeta med boken Knacka på men även figurerna Babblarna är ständigt närvarande i vår utbildning.


En förmiddag i veckan har vi tillgång till den närliggande gymnastikhallen. Där ges barnen möjlighet att utveckla sin motorik och rörelseglädje.

Med naturen alldeles utanför dörren finns det goda möjligheter att upptäcka och undersöka natur och djurliv.

Förskolebuss

På avdelningen Förskolebussen är barnen födda år 2017. Vi bedriver vår undervisning i de olika miljöerna som vi åker till. Detta gör att våra lärmiljöer blir varierade, men att vi bedriver samma undervisning som på en vanlig förskoleavdelning. I förskolebussen utgår vårt tema i ”Den svenska naturen”. I vårt arbete följer vi naturen under året och resonerar omkring vad som händer i naturen och med djuren som bor där, under de olika årstiderna såsom exempelvis hösten.

Rönnen

På Rönnen är barnen mellan 3-4 år och här arbetar vi i stor uträckning med vårt prioriterade språkmål kopplat till matematik med fokus på volym, mäta och jämföra. Utifrån målet planeras vår undervisning varje vecka utifrån barnens intresse, samt vad vi pedagoger vill erbjuda barnen i våra dagliga möten och lärmiljöer.

Vi arbetar med en fokusbok, och detta året blev det Arnes stora läskiga tänder. Utifrån boken kommer vi att arbeta med hela läroplanens olika delar. Vi utforskar genom boksamtal och stannar i frågorna som barnen ställer under samtalen. Utifrån boken ska omsorg, lärande och utveckling få bilda en helhet.

I vår grundstruktur är vi indelade i mindre grupper under förmiddagen. Då är vi uppdelade på olika platser: inne på avdelningen, i skogen eller ute på gården. Varje torsdag har vi på Rönnen tillgång till Brokindshallen där vi tränar grovmotorik genom till exempel hinderbana. Här blir rörelse och musik en stor del av undervisningen.

 

Barnomsorg när du inte arbetar eller studerar

Barnomsorg erbjuds även barn 1-5 år, vars vårdnadshavare är arbetssökande eller är föräldraledig med syskon. Barnomsorg erbjuds i form av förskola 4 timmar per dag, måndag till fredag. Syftet är att ge barnet möjlighet att för sin egen utveckling, delta i en pedagogisk verksamhet.

I område Sturefors, Bestorp och Brokind är tiden förlagd klockan 08:00-12:00 och lunch ingår. 

Om ni har frågor eller är nyfikna på hur vi har det, är ni hjärtligt välkomna. Ring gärna innan så att vi har möjlighet att ta emot er på bästa sätt.

Avdelning Hasseln 1-3 år

073-063 51 12

Avdelning Rönnen 3-5 år

072-500 37 17

Avdelning Eken 3-5 år

072-500 37 18

Rektor

Marie Sturehed 013-20 55 02

Biträdande rektor

Maria Bjerke 013-26 27 55

Biträdande rektor

Lotta Dahlqvist 013-20 55 51

Biträdande rektor

Glenn Löfström 013-20 75 62

Administrativ assistent

Maria Malmén 013-29 47 77

Bemanningsadministratör

Amanda Segerberg 013-20 51 90

Specialpedagog

Marie Petersson 013-26 27 44

Vaktmästare

Micael Sandell 013-29 40 71

Postadress: Förskolan Melskogsvägen 32
581 81 LINKÖPING

Webbadress: https://www.linkoping.se/fskmelskogsvagen32 https://www.linkoping.se/fskmelskogsvagen32

Rektor: Marie Sturehed
Telefon: 013-20 55 02

Biträdande rektor: Lotta Dahlqvist
Telefon: 013-20 55 51

Senast uppdaterad den 17 oktober 2023