Hoppa till huvudinnehåll

Introduktion Melskogsvägen

Här kan ni ta del av information kring introduktion och barnets lärande. På denna sida hittar ni även information om hur det är att börja förskolan innehållande: öppettider, måltider, vila, tillsynstider, frånvaro, utbildning, praktiska riktlinjer, samverkan, studiedagar, flytt, uppsägning, försäkring, tystnadsplikt, anmälningsplikt och kontaktuppgifter till rektorer.

Introduktion

Förskolorna i Sturefors-Bestorp-Brokind har en introduktionsperiod, då barn och vårdnadshavare vistas tillsammans i förskolan. Vi tycker att det är viktigt att ge barnet en trygg start i förskolan och då möta den nya miljön tillsammans med någon de känner. Vårdnadshavare och personal får också en möjlighet att lära känna varandra.

Information inför introduktionen

Information om utbildningen och välkomstbrev skickas hem till vårdnadshavare och barn innan introduktionen. Vid första introduktionsdagen informerar personalen om utbildningens innehåll och aktiviteter.

Öppen kommunikation och trygghet

Vi arbetar för en förtroendefull och öppen kommunikation så att vårdnadshavare och barn ska känna sig trygga, med en bra start i förskoleutbildningen.

Introduktionen är en viktig del av utbildningen för barnets trygghet och anknytning. Under introduktionen som tar ca 2 veckor är du med som vårdnadshavare och ska finnas tillgänglig när barnet lämnas på förskolan. En tid efter introduktionen följer personalen upp den första tiden i förskolan med ett uppföljningssamtal tillsammans med vårdnadshavare för utbyte av viktig information.

Barnets lärande

De barn som kommer till förskolan är redan igång med sitt lärande och har olika mål för sin utveckling. Den mest intensiva inlärningsperioden äger rum under just förskoleåldern. Förskolan ska erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och aktivitet.

Att börja förskolan

Välkommen till förskolor Sturefors, Bestorp & Brokind

Förskolorna i Sturefors, Bestorp och Brokind har en introduktionsperiod på cirka 2 veckor, då barn och vårdnadshavare vistas tillsammans i förskolan. En vårdnadshavare per barn deltar under introduktionen på förskolan.

Vårdnadshavare är aktiva under introduktionen, barnet knyter an till förskolans personal, lek och lärmiljöer i samspel med sina vårdnadshavare för att skapa en grundtrygghet. Vårdnadshavare och personal får också en möjlighet att lära känna varandra.

Öppettider

Förskolan har öppet mellan klockan 06:00 och klockan 18:00.
Vid öppning och stängning samverkar vi på förskolan mellan avdelningarna.

Måltider

 • Frukost klockan 07:00
 • Frukt klockan 08:30-09:30
 • Lunch klockan 11:00-11:45
 • Mellanmål klockan 14:00-14:30

Informera personalen om barnets vanor kring maten och eventuella allergier.

Vila

De barn som har behov av att vila erbjuds sovstund. Har barnet någon trygghetsak, tag gärna med den till förskolan.

Tillsynstider

Den tid som barnet har rätt att vistas på förskolan är när vårdnadshavare arbetar/studerar. Schemat över tillsynstiden görs utifrån vårdnadshavares arbetstid med tillägg för restid. Barnets schema läggs in i lärplattformen InfoMentor.

Vistelsetid för barn till arbetssökande och föräldralediga är undervisning förmiddag och då 4 timmar/dag klockan 08:00-12:00 på alla förskolor.

Meddela alltid ändring av tillsynstider i så god tid som möjligt. Om någon annan än du själv ska hämta barnet, meddela alltid personalen.

Under jul- och semesterperioden har vi sammanslagning av våra förskolor. Detta kan även förekomma vid klämdagar.

Frånvaro

All frånvaro ska meddelas till förskolan så snart som möjligt. Kom ihåg att meddela när barnet kommer tillbaka och då senast klockan 11:30 dagen innan. Glöm inte bort att det skall synas i InfoMentor också!

När barnet vistas på förskolan skall det orka med att delta i utbildningen.

Utbildningen

Förskolan arbetar utifrån läroplanen, Lpfö 18. Målområden i läroplanen är:

 • Normer och värden
 • Omsorg, utveckling och lärande
 • Barns delaktighet & inflytande
 • Förskola och hem
 • Övergång och samverkan
 • Uppföljning, utvärdering och utveckling
 • Förskollärares ansvar i undervisningen
 • Rektorns ansvar

Vi arbetar utifrån Linköpings kommuns prioriterade mål:

 • Maximalt lärande
 • Likvärdiga möjligheter
 • Lust och engagemang

Praktiska riktlinjer

Kommunicera med personal vid lämning och hämtning.
Barnet behöver oömma kläder för inom- och utomhusvistelsen. Regnkläder, stövlar och ombyteskläder behöver alltid finnas på förskolan.

Samverkan

För att barnen skall uppleva vistelsen positiv, är en god samverkan mellan vårdnadshavare och personal en förutsättning. De kunskaper vårdnadshavare har om sitt barn är värdefullt för personalen. Uppföljningssamtal kommer att erbjudas efter introduktionsperioden och därefter erbjuds utvecklingssamtal 1 gång/termin.

Andra samverkansträffar är:

 • Föräldramöte - organiseras 1 gång/år
 • Olika trivselaktiviteter erbjuds i utbildningen

Studiedagar

Förskolan är stängd 2 dagar/termin då personalen har utbildningsdagar. Dessa dagar används till planering, utvärdering och kompetensutveckling.
Alternativ barnomsorg erbjuds i ett annat område vid behov. Om tillsyn önskas meddela din förskola senast två veckor innan respektive studiedag.

Vilka dagar som är aktuella hittar du i menyn under sidan "Studiedagar".

Flytt

Meddela ny adress och nytt telefonnummer till förskolan.

Uppsägning

Skulle inte platsen på förskolan behövas längre ska platsen sägas upp på Barnomsorg på webben minst 2 månader i förväg. Avgift uttages under uppsägningstiden.

Försäkring

Samtliga barn på förskolan är olycksfallsförsäkrade under förskolans tillsynstid.

Tystnadsplikt

All personal inom förskolans utbildning omfattas av sekretesslagen och har tystnadsplikt.

Anmälningsplikt

Förskolans personal är skyldig att genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa.

Kontaktuppgifter till rektorer

Rektor: Marie Sturehed 013–20 55 02

Biträdande rektor: Glenn Löfström 013-20 75 62

Biträdande rektor: Maria Bjerke 013–26 27 55

Biträdande rektor: Lotta Dahlqvist 013–20 55 51

 

Senast uppdaterad den 13 september 2022