Hoppa till huvudinnehåll

Introduktion Melskogsvägen

Här kan ni ta del av information kring introduktion i förskolan, barnets lärande och förskoleområdets öppettider.

Introduktion

Förskolorna i Sturefors-Bestorp-Brokind har en introduktionsperiod på cirka två veckor, då barn och vårdnadshavare vistas tillsammans i förskolan. Vi tycker att det är viktigt att ge barnet en trygg start i förskolan och möta den nya miljön i samspel med vårdnadshavare. I introduktionen får även vårdnadshavare och personal en möjlighet att lära känna varandra och dela information för barnets bästa och skapa en grundtrygghet.

Information inför introduktionen

Information om utbildningen och välkomstbrev skickas hem till vårdnadshavare och barn innan introduktionen. Vid första introduktionsdagen informerar personalen om utbildningens innehåll och aktiviteter. Förskolornas öppettider i området är klockan 06.00-18.00.

Öppen kommunikation och trygghet

Vi arbetar för en förtroendefull och öppen kommunikation så att vårdnadshavare och barn ska känna sig trygga, med en bra start i förskoleutbildningen.

Introduktionen är en viktig del av utbildningen för barnets trygghet och anknytning. Det är viktigt att du som vårdnadshavare finns tillgänglig när barnet börjar att lämnas på förskolan. En tid efter introduktionen följer personalen upp den första tiden i förskolan med ett uppföljningssamtal tillsammans med vårdnadshavare för utbyte av viktig information.

Barnets lärande

De barn som kommer till förskolan är redan igång med sitt lärande och har olika mål för sin utveckling. Utbildningen och undervisningen i förskolan utgår från vår läroplan för förskolan, Lpfö 18. Den mest intensiva inlärningsperioden äger rum under just förskoleåldern. Förskolan ska erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och aktivitet.

 

Senast uppdaterad den 19 januari 2023