Hoppa till huvudinnehåll

När barnet är sjukt

Här kan ni ta del av information gällande när ert barn är sjukt, samt en länk till Region Östergötland gällande infektioner hos barn - en smittguide.

Du kommer säkert många gånger att ställas inför frågan: Är barnet tillräckligt friskt för att vistas i grupp med andra barn? Då är det viktigt att utgå ifrån barnets behov. Det ska inte vara personalens eller föräldrarnas behov som avgör om barnet ska stanna hemma.

Ett sjukt och hängigt barn bör få tillgång till ett knä att krypa upp i. I en barngrupp är det ofta stimmigt och många barn konkurrerar om personalen. Då ditt barn vistas i barngrupp ska det vara så piggt att det orkar delta i de ordinarie aktiviteterna.

Det är viktigt att ni meddelar förskolan så snabbt som möjligt när ert barn är sjukt. Sjukanmälan ska göras innan klockan 07:45. Friskanmälan görs senast klockan 11:00 dagen innan barnet kommer tillbaka till verksamheten.

Läs mer om smittvägar i länken nedan - och om vad som gäller när barnet är sjukt. 

Senast uppdaterad den 13 september 2022