Forum för samverkan

Förskolan har ett föräldraråd med representanter från de olika avdelningar som sammankallas 1-2 ggr/år, där aktuella frågor kan lyftas och diskuteras.
Förskolan bjuder in till 2 föräldramöten/år samt till "drop in kaffe" som forum för samtal kring verksamhetens mål och innehåll.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 4 december 2018